Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

2022 inleds med stigande boprisförväntningar

SEB:s Boprisindikator ökar med 8 enhet i januari, från 43 till 51. På regional nivå ligger indikatorn mellan 42 och 60 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år sjunker från föregående månad och ligger på 0,61 procent. En minskning med 0,03 enheter. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger kvar på samma nivå som förra månaden på 7 procent . Det visar årets första Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 59 procent, en ökning med 5 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 8 procent, en minskning med 3 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 1 enhet till 26 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 51 vilket är en ökning med 8 enheter från förra månaden.

– Efter ytterligare ett starkt bostadsår i ryggen inleder hushållen det nya året med stigande boprisförväntningar. Så länge ränteläget är lågt och pandemin håller hemester och hemarbete vid liv kan hushållen få rätt i sin prognos, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att reporäntan kommer att öka till 0,61 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att öka till 0,61 procent. Det är en minskning med 0,03 enheter från föregående månad.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en lika stor andel som förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 21 procent. Andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 5 enheter från 29 till 34 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 1 procentenhet jämfört med föregående månad till 15 procent.

  • Drygt var tredje hushåll uppger att de endast har bunden ränta på sina bolån. Det är den högsta nivån sedan mätningen startades 2003. Den senaste tidens inflationsuppgångar och Riksbankens signaler om en mer åtstramande räntepolitik verkar få hushållen att ta höjd för stigande räntor, säger Américo Fernández.

Boprisindikatorn ökar mest i Västra Götaland

Som vanligt skiljer sig regionerna åt i förväntningarna om framtida bostadspriser. I januari ökar indikatorn i tre regioner och minskar i tre jämfört med föregående månad. I Västra Götaland ökar indikatorn med hela 21 enheter, från 39 till 61. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn från 41 till 54 medan den i Stockholm ökar från 44 till 50. I Östra Götaland minskar indikatorn med 4 enheter från 46 till 42, i Norrland från 48 till 45 medan den i Skåne minskar med 2 enheter från 46 till 44.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 december till 4 januari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jan-21 dec-21 nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 juni-20 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21
51 43 44 38 41 39 62 65 66 63 61 57

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 422 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández