Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Skalar upp fågelskydd med stöd från SEB-inkubator

Det norska bolaget Spoor utvecklar AI-stödda övervakningssystem för att accelerera installationen och skydda fågellivet vid havsbaserade vindkraftparker. Bolaget, som i somras genomförde en framgångsrik kapitalrunda, är ett av fyra företag som får stöd och rådgivning inom SEB ScaleCenter i Oslo.

– När vi kom in i januari var vi på väg in i ”dödens dal” när det gäller kapitalinhämtning. Nu har vi tagit in kapital i en krävande marknad och är på väg upp. Det största värdet vi får här är tid. Det är extremt värdefullt att få råd och tips kring kapitalanskaffning och hur man bygger ett företag, säger Ask Helseth, medgrundare och vd för Spoor.

SEB ScaleCenter startade 2020 med ambitionen att stötta startupbolag som utvecklar hållbara lösningar inom energi och vattenbruk. Programmet , som är kostnadsfritt, löper över 12 månader. Under den tiden får deltagarna tillgång till lokaler i anslutning till SEB:s kontor, samt stöd i form av löpande rådgivning från bankens experter.

– När vi ger av vår egen tid till något som har positiv påverkan på världen så gör det något med oss människor. Vi växer och mår bra av det, säger John Turesson, landchef för SEB i Norge, som tillsammans med Johannes Breivik, som arbetar med hållbarhet inom Debt Capital Markets, är eldsjälen bakom satsningen.

Skräddarsytt stöd

SEB ScaleCenter fokuserar på det som brukar kallas ”dödens dal”, alltså den punkt där bolagen är för stora för att delta i innovations- och nystartprogram, men för små för att kunna få bankfinansiering. Planen är att ta in fyra bolag per år.

– Vi har valt att jobba med ganska få företag, vilket gör att vi kan jobba mycket tätare med bolagen och skräddarsy stödet för dem. Det är också viktigt att vi känner deras ägare som ofta utgörs av våra kunder inom Family Office eller stora företags riskkapitalenheter, säger Johannes Breivik.

Sedan starten har SEB ScaleCenter tagit in åtta bolag, fyra som har slussats ut ur programmet och fyra som deltar just nu.

– Samtliga åtta företag har klarat av att resa kapital till en högre värdering än de hade innan.  Det är väldigt roligt. Några av de företag som har lämnat programmet har valt att betala för att sitta kvar i byggnaden för att de ser ett värde att sitta med oss och få tillgång till vår expertis och vårt nätverk, säger han.

Under programtiden får bolagen får dessutom tillgång till arbetskraft motsvarande en heltidstjänst per bolag med hjälp av volontärer från studentorganisationen StartNHH, vid Norges Handelshøyskole i Bergen.

– Nio av de studenter som har deltagit berättar att de har fått jobb eller praktik antingen på bolagen eller SEB och 12 säger att de har fått jobberbjudanden genom att berätta att de deltagit i programmet, säger Johannes Breivik.

Avancerat datorseende

Företaget Spoor använder avancerat datorseende och AI för att upptäcka, spåra och klassificera fåglar i vindkraftparker.

– Vi har några stora kriser i världen som behöver lösas, en är att få ner utsläppen av växthusgaser, en annan är att rädda den biologiska mångfalden. Här befinner sig vindkraftsbolagen mitt i korselden när de ska leverera mer förnyelsebar energi, samtidigt som de har stränga krav på sig att skydda fåglar. Det finns väldigt få lösningar för att göra det på ett bra sätt, säger Ask Helseth.

Spoor har enligt branschbedömare en världsledande teknik.

– Dagens lösning är ofta att skicka ut en person med kikare för att räkna fåglar. Det är ganska kostbart, speciellt ute till havs när du behöver en båt eller helikopter för att göra det. Det gör att du får in väldigt lite data, vilket kan försena nya parker med månader och år. Vi kan genom att placera kameror på bojar eller direkt på turbinerna leverera 100 gånger så mycket data för samma kostnad. 

Design av vindparker

Tekniken kan användas i planeringsstadiet för att bestämma hur man ska designa vindkraftparker för att reducera negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Den kan även användas för övervakning för att kunna följa upp hur fågellivet påverkas och därmed få bättre beslutsunderlag.

Spoor testar även att använda tekniken för att löpande anpassa produktionen för att skydda fågellivet. Detta ska kunna ske även nattetid med hjälp av värmekameror.

– I stället för att ha människor ute i fält, som observerar fågelflockar för att kunna stänga av produktionen skulle man med vår teknik kunna göra det på ett mer effektivt och pricksäkert sätt. Det kan handla om att bromsa ner enskilda turbiner under en kortare period och därmed minska risken för produktionsbortfall.

Företaget kom in i SEB ScaleCenter i januari och var då fyra anställda. Före sommaren genomförde företaget en kapitalrunda där Spoor fick in ett antal tunga investerare som Nysnø Climate Investment, vindkraftsbolaget Ørsted, Wiski Capital samt svenska Norrsken.

I dag har Spoor tre av de fem största havsvindsbolagen som kunder. Bolaget har vuxit till ett drygt tiotal anställda och räknar med att vara omkring 20 innan årsskiftet.

– Vi gör mycket som vi aldrig har gjort förut och då är det värdefullt att få hjälp från experter med erfarenhet av finansiella frågor. Saker som är väldigt uppenbara för dem, kan vara extremt värdefulla för oss. Jag tror också att vi under kapitalrundan hade stor nytta av att vi är en del av SEB ScaleCenter. Att ha en kvalitetsstämpel från ett erkänt varumärke som SEB underlättade kapitalanskaffningen, säger Ask Helseth.

Läs tidigare artikel om SEB ScaleCenter

SEB-inkubator i Norge stöttar hållbara startupföretag | SEB (sebgroup.com)