Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB-inkubator i Norge stöttar hållbara startupföretag

SEB i Norge har startat en kostnadsfri inkubatorverksamhet för startupföretag som utvecklar hållbara lösningar inom primärt hav och energi. Nyligen passerades en viktig milstolpe när SEB ScaleCenter slussade ut det första bolaget och tog in ett nytt företag som får möjlighet att under ett års tid skala upp sin verksamhet.  

– ScaleCenter skapar internt engagemang och stärker vår position som attraktiv arbetsgivare, men framförallt ger det oss en unik möjlighet att särskilja oss från konkurrenterna i vår rådgivning till kunderna, säger Johannes Breivik, som är eldsjäl och idéspruta bakom satsningen. Han arbetar halvtid med ScaleCenter och den andra halvan inom Sustainable Banking.

Bakgrund till idén

Upprinnelsen till satsningen var ett möte mellan landchef John Turesson och Johannes Breivik, som då höll på att slutföra sista året på sin mastersutbildning vid handelshögskolan i Norge. Johannes erbjöds ett internship på SEB och fick i samband med det i uppdrag att under en avslutande skolpraktik i Kalifornien undersöka hur startup-bolag i San Francisco jobbar med medarbetarengagemang.

Sommaren 2019 kom Johannes tillbaka till Norge och presenterade sin idé för John och den övriga ledningsgruppen.

– Jag är imponerad över att ledningen i Norge vågade satsa på mig. Jag kom direkt från skolan och hade bara en idé. Jag fick bra backning och en stor grad av frihet.

Johannes gjorde grundlig research och träffade mängder med startupföretag runtom i Norge.

– Det som kom fram när jag pratade med företagen är att det finns en punkt där det är lätt att falla mellan stolarna. Det är när bolagen är för stora för att delta i innovations- och nystartsprogram, men för små för att kunna få bankfinansiering. Det här kallas dödens dal och det är här vi kan göra skillnad, säger han.

I november 2019 fick satsningen grönt ljus från divisionsledningen i Stockholm och den 1 mars 2020 togs de tre första bolagen in i ScaleCenter.

Pro bono-inkubator

ScaleCenter är en pro bono-inkubator, vilket innebär att verksamheten är kostnadsfri för de bolag som deltar. De får tillgång till lokaler i anslutning till SEB:s kontor samt stöd i form av rådgivning.

– Programmet löper över 12 månader och tanken är att vi alltid ska ha fyra bolag. Vid varje kvartal slussar vi ut ett företag och tar in ett nytt, säger han.

Nätverk, kunskap och projektarbete för studenter

Verksamheten vilar på tre ben. För det första får bolagen tillgång till bankens nätverk av stora företag, family offices och investerare.

– Vi kan guida dem om vart de ska vända sig och hjälpa till att introducera dem för personer som de på egen hand skulle ha svårt att få tillgång till.

För det andra får de deltagande bolagen tillgång till kunskap från SEB:s experter inom olika finansiella områden.

– Våra medarbetare har i stor utsträckning ställt upp för att bidra med sin kunskap. Det är motiverande för våra anställda och ger också värdefull kunskap tillbaka.

För det tredje har SEB etablerat ett samarbete med Start NHH, en studentorganisation vid Handelshögskolan som arbetar för att öka studenternas intresse för innovation och entreprenörskap. Genom detta får studenter möjlighet att utföra projektarbete för de bolag som deltar i ScaleCenter.

– Det betyder jättemycket för studenterna. Start NHH lyfte i fjol fram samarbetet med SEB ScaleCenter som en av de två viktigaste milstenarna under 2020. Dessutom stärker det vår rekryteringsbas. Vi kan positionera oss, inte bara som en bra investmentbank utan också som en hållbar, innovativ och framåtlutad bank.

SEB ScaleCenter samarbetar också med aktörer som kostnadsfritt erbjuder stöd inom juridik, HR-frågor och finansiering genom crowd-funding.  

– För mig är det viktigt att alla bolag i Scale-Center har en tydlig ”impact” profil och att allt arbete som görs av oss och våra samarbetspartners är pro bono. Jag tror att när vi investerar egen tid, som är det mest värdefulla vi har, på att hjälpa till med något som leder till något förnuftigt, därav impact, så utvecklas vi och växer som människor. Det tillsammans med den innovationsglädje och kunskap vi blir exponerade för är bärpelare i vår Scale-Center satsning och påverkar förhoppningsvis vår kultur positivt, säger John Turesson

Vill du läsa mer om SEB Scale Center besök seb.no (norska)

: