Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB kommenterar program i Sveriges television

Sveriges televisions Uppdrag granskning sänder på onsdagen, 27 april, ett program om Ryssland och Ukraina, där de gör referenser till bland andra SEB och tidigare program om påstådd historisk penningtvätt. Programmet innehåller ingen ny information kopplat till banken.

Nedan är den kommentar som SEB skickade till Uppdrag granskning inför programmet:

”SEB fördömer Rysslands invasion av Ukraina och arbetar aktivt för att på olika sätt stödja dem som drabbas av kriget. Våra medarbetare möjliggör att vi kan hålla banken i Ukraina öppen och bidra till att bibehålla ett robust finansiellt system.

Som SEB tidigare kommunicerat, även till Uppdrag granskning, togs varningarna 2006 från Rysslands tidigare vice centralbankschef på största allvar och banken agerade genom att rapportera och avsluta kundrelationer. SEB har vidtagit många åtgärder för att minska risken för att utnyttjas för penningtvätt, vilket bekräftas av den historiska transaktionsdata som banken publicerade hösten 2019 (se länk).

Tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland, Litauen och Sverige har granskat SEB:s arbete mot penningtvätt. Myndigheterna identifierade områden som behövde förbättras, men bedömde inte bristerna som allvarliga.”

SEB ser mycket allvarligt på penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Vi gör vårt yttersta för att motverka risken för att banken utnyttjas i kriminella syften och kommunicerar löpande om vårt arbete för att stärka och utveckla SEB:s förmågor att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt. Läs mer om SEB:s arbete för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet.