Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB publicerar historisk transaktionsdata gällande Baltikum

Pressmeddelande
Stockholm 26 november 2019

SEB publicerar historisk transaktionsdata gällande Baltikum

Sedan 2006 har SEB tagit betydande steg för att minska risken att utnyttjas för penningtvätt i Baltikum. Det visar de historiska transaktionsflöden för Estland 2005-2018 som banken idag publicerar. Texten nedan relaterar till bifogad graf med detaljer kring dessa flöden.

– Vi vill fortsätta att vara transparenta och väljer nu att mer i detalj redovisa historisk data från den baltiska verksamheten. Vi har agerat, lyssnat på de signaler vi fått och vidtagit åtgärder. Med grund i den omfattande analys vi gjort av bankens historia i Baltikum har vi inte kunnat se att SEB systematiskt har utnyttjats för penningtvätt. Vi kan samtidigt konstatera att både SEB och andra banker ständigt lever med riskerna som finansiell brottslighet innebär, säger Johan Torgeby, vd och koncernchef.

Från 2006 har SEB strukturerat och målmedvetet arbetat för att minska riskerna att utnyttjas för penningtvätt i Baltikum. Ett antal beslut och åtgärder har vidtagits kopplade till den kritik som banken fick från den estniska finansinspektionen 2006, och den information som nådde banken via en extern källa. Ett större antal kundrelationer avslutades i samband med detta. I takt med att ny information har tillkommit har SEB löpande avslutat kundrelationer samt rapporterat misstanke till relevanta finanspoliser. 

SEB har genomfört en grundlig analys av varje enskild kundrelation och kategoriserat dessa utifrån bankens kunskap om deras verksamhet och betalflöden, med ett utökat fokus på Estland då de har haft störst flöden.

Kategorin ”låg-transparens-kunder” omfattar kundrelationer där majoriteten av deras analyserade historiska betalflöden inte uppfyller dagens krav på transparens och/eller koppling till verklig affärsverksamhet. Cirka 95 procent av dessa historiska låg-transparens-flöden härrör från Estland. Dessa transaktionsflöden har tidigt i analysperioden minskat och således utgjort en mindre och fallande andel av de totala flödena från non-resident-kunder. Dessa flöden kan inte likställas med konstaterade penningtvättsaktiviteter, men här föreligger indikationer på förhöjd penningtvättsrisk.

SEB:s samlade analys omfattar bankens kunder, processer, riskkultur, system och transaktionsvolymer under perioden 2008-2018 och ligger till grund för de uttalanden banken har gjort. Analysen är en del av underlaget för den undersökning som den svenska finansinspektionen bedriver i samarbete med sina baltiska motsvarigheter. I bifogad graf har den interna analysen, för åren 2008-2018, kompletterats med data från 2005-2007.

SEB vill ge alla som följer banken likvärdig, korrekt och transparent information. Om det skulle framkomma ny relevant information som SEB inte har haft kännedom om sedan tidigare kommer banken att vidta åtgärder.

För mer information kontakta
Frank Hojem, Head of Corporate Communication
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2019, kl. 17.30 CET.
 
SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 3 046 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 943 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.