Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Greentech VC går in i bolag som mäter energidata

Magnus Hornef, vd Metry, Kristina Söderberg, SEB Greentech VC, och Joel Torkelsson, medgrundare.och Chief Commercial Officer, Metry

SEB Greentech Venture Capital går in som delägare i Metry, ett svenskt företag som samlar data för hållbarhetsrapportering och effektivare energianvändning i fastigheter.

Fastigheter står för en stor del av den globala energianvändningen och världens klimatutsläpp, upp till 40 procent enligt FN:s miljöprogram UNEP. Samtidigt klassas hela 75 procent av byggnaderna i Europa som ineffektiva med stor potential att spara energi. Energieffektivitet är också en viktig parameter i EU-taxonomin.

– Vi vill gå in i bolag som kan göra skillnad och givet att fastigheter står för en stor andel av all energikonsumtion och koldioxidutsläpp ser vi att Metry behövs för att underlätta och möjliggöra för fastighetsägare och andra att fatta rätt investeringsbeslut, säger Kristina Söderberg, Investment Manager på SEB
Greentech VC.

Hon framhåller att behovet av pålitlig fastighetsdata har ökat markant även för banker på grund av de nya EU-regelverken och rapporteringskraven.

– Så när fastighetsägare ansöker om finansiering på en investering vill man ur ett bankperspektiv kunna få tillgång till ett datapaket som underbygger caset, förklarar Kristina Söderberg.

Magnus Hornef, vd och medgrundare av Metry, framhåller att ju mer hållbarhet blir en finansiell fråga desto viktigare blir det att datan som ligger till grund för hållbarhetsutvärderingen är pålitlig. Metry digitaliserar tillgången till energidata och har sedan starten haft en dedikerad del i sin plattform för validering och spårbarhet i den data som samlas in.

– Pålitlig data behövs både för att banker och fastighetsbolag ska kunna fatta bra
beslut, oavsett om det gäller förbättringsåtgärder eller värderingar. Så vi är glada att få in denna typ av kompetens från SEB och tillsammans kunna utveckla Metrys erbjudande inom ESG och fastigheter, säger han.

Kristina Söderberg menar att det som gör Metry så intressant och skalbart är att bolaget fokuserar fullt ut på att göra datainsamlingen riktigt bra och effektiv.

– Vi har följt bolaget länge och är intresserade av den internationaliseringsresa de har framför sig, där de med sin djupa kompetens inom området kan hjälpa till att skynda på aktiviteterna i Europa, säger hon.

Investerar i grön teknik

SEB Greentech VC investerar i grön teknik, med fokus på innovationer som har
betydande effekt för att minska utsläppen av växthusgaser eller för att förhindra
överskridande av klimatets planetära gränser.

Detta är SEB Greentech VC:s femte investering. De tidigare investeringarna har gjorts i
EnginZyme, som arbetar med hållbar kemiproduktion, CorPower Ocean, som utvecklar teknologi för vågenergi, C-Green, som omvandlar slam och andra våta biomassor till miljövänligt biokol och ClimateView, som utvecklat ett planerings- och visualiseringsverktyg som hjälper städer att minska sitt klimatavtryck.

Metrys pressmeddelande

Läs mer om SEB Greentech Venture Capital