Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ökade kostnader tvingar många företag att höja priserna

Mycket tyder på att det inhemska kostnadstrycket är på väg att öka, vilket kan driva på inflationen ytterligare. En undersökning gjort av SEB visar att många svenska egenföretagare nu anpassar sig till det nya marknadsläget och planerar för att höja priserna i syfte att förbli konkurrenskraftiga.

Tidigare i veckan publicerade SEB mars månads Företagarindikator, som visade att svenska egenföretagare har blivit något mer positiva till utvecklingen de kommande tre månaderna.

I samband med den undersökningen ställdes även ett antal extrafrågor, som den här månaden handlade om i vilken mån företagare ser utrymme för höjda priser, och om de i så fall planerar att genomföra några prishöjningar det närmaste året.

– Undersökningen visar att det finns ett kostnadstryck i ekonomin, säger Susanne Eliasson, analytiker på SEB, som pekar på att två tredjedelar av egenföretagare anser att det finns utrymme för högre priser, och att närmre hälften också planerar att höja priserna.

– I slutändan måste företagen justera upp sin prissättning mot konsumenterna på grund av stigande kostnader, fortsätter Susanne Eliasson, som pekar på att majoriteten av företagarna anger ökade kostnader i verksamheten som främsta skäl till att höja priserna.

Frågorna i Företagarindikatorn ställdes i slutet av februari, vilket innebär att invasionen av Ukraina till stor del inte fångats upp i undersökningen.

– De höjda energi- och bränslepriserna vi sett i början av året har säkerligen påverkat svaren, men sedan undersökningen gjordes så har priserna rusat än mer, säger Susanne Eliasson, som menar att många företagare bara de senaste veckorna har blivit än mer påverkade och i behov av att höja priserna.

Det är alltså närmare hälften, 44 procent, av samtliga företagare som planerar att höja priserna det kommande året. Men inom kategorin jordbruk, bygg, reparation och tillverkning är det  klar majoritet, 57 procent, som planerar att höja priserna.

– Det är företag inom den sektorn som påverkats mest och direkt av ökade kostnader för energi och drivmedel, men även för insatsvaror, säger Susanne Eliasson.

Det är också inom denna kategori där prishöjningarna förväntas bli de största. Medan planerade prishöjningar ser ut att bli måttliga, upp till 5 procent, för flertalet sektorer, så är det en förhållandevis stor del av företagen inom jordbruk, bygg, reparation och tillverkning som planerar att höga priserna med upp till 10 procent det kommande året.

Susanne Eliasson menar att om företagen anpassar sig till det nya kostnadsläget och för över dessa till slutkonsument så får vi sannolikt  se en bredare prisuppgång, vilket i så fall kommer att driva på inflationen.

– Detta blir ännu tydligare när vi beaktar utvecklingen bara de senaste veckorna då vi inte bara sett stigande energipriser utan också en svagare kronkurs, vilket bland annat gör importen dyrare, säger hon.     

För samtliga företagare är det således ökade kostnader som är främsta skälet till planerade prishöjningar. Bland specifikt kvinnliga företagare är det emellertid nästan lika många som motiverar planerade prishöjningar med att de vill öka vinsten.

– Där ingår förmodligen många serviceföretag som drabbades väldigt hårt av pandemin, och som nu behöver öka sina inkomster för att komma tillbaka och stärka sin verksamhet, säger Susanne Eliasson.