Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Företagarindikator för mars 2022

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, stiger från förra månadens notering på 10 enheter till 14. I månadens undersökning stiger samtliga ekonomiska indikatorer. Omsättningen ökar från minus 10 till minus 2, likviditeten ökar från minus 7 till plus 3 och arbetstiden ökar från minus 8 till 0 jämfört med förra månadens balansmått. Undersökningen genomfördes under andra halvan av februari och fångar därmed inte i sin helhet Rysslands invasion av Ukraina och dess påverkan på ekonomin.

Företagarindikator

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med fem enheter, från 25 till 30 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 15 till 16 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling minskar med sex enheter, från 58 till 52 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 14 enheter, vilket är en ökning med 4 enheter från förra månaden.

– Efter flera månader av avtagande optimism vänder företagarnas framtidsyn upp i februari. Det pågående kriget i Ukraina och dess ekonomiska effekter har inte fångats i sin helhet under denna mätperiod. De stigande energi- och drivmedelspriser som Rysslands invasion av Ukraina medfört kan komma att få ett större genomslag i kommande mätningar, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att alla ökar denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. I den här mätningen stiger samtliga balansmått. Omsättningen stiger från minus 10 till minus 2 och likviditeten från minus 7 till plus 3. Arbetstiden ligger nu på noll jämfört med föregående månad då den var minus 8.

– Den här månaden uppger företagarna att samtliga ekonomiska indikatorer utvecklats i rätt riktning. Samtidigt uppger två av tre företagare att de ser ett utrymme att höja sina priser och nästan hälften av dem planerar prishöjningar. Det signalerar ett inflationstryck som sträcker sig längre än bara till energipriser, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

mar-22 feb-22 jan-22 dec-21 nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 jun-21 maj-21 apr-21
14 10 12 17 18 19 26 26 22 22 26 16

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 18 till 28 februari.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández