Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagare prioriterar ned hållbarhet

Hållbarhetsfrågan är inte längre lika högt uppe på agendan bland svenska egenföretagare. ”Förmodligen har företagare varit tvungna att fokusera på annat det gångna året, och då har hållbarhetsfrågan helt enkelt prioriterats ned”, säger SEB:s analytiker Susanne Eliasson.

Företagarindikator för april som SEB publicerade tidigare i veckan visade att svenska egenföretagares optimism har minskat sedan föregående månad.

Företagarindikatorns extrafrågor, som den här månaden berörde företagares syn på hållbarhetsfrågan, visade en annan tydlig trend: hållbarheten har prioriterats ned. 

På frågan ”Hur viktig är hållbarhetsfrågan för ditt företag?” visade svaren visserligen på ett positivt balansmått, det vill säga fler som svarade ”mycket viktigt” eller ”ganska viktigt” än som svarade ”inte så viktigt” eller ”inte alls viktigt”. Men balansmåttet på 9 kan jämföras med 23, som var motsvarande balansmått för ett år sedan. (Den senast föregående undersökningen om egenföretagares syn på hållbarhetsfrågan är från maj 2021).  

Något som också visar på samma trend är hur företagarna i undersökningen svarat på frågan ”vad det är som gör hållbarhetsfrågan viktig för ditt företag?”. I de allra flesta kategorier svarar klart mer än hälften att ”hållbarhetsfrågan är inte viktig”.

Susanne Eliasson, senior analytiker på SEB, ser några förklaringar till resultatet i undersökningen.

– Efter pandemins nedstängningar och restriktioner har egenföretagares kortsiktiga överlevnad skett på bekostnad av den framtida konkurrenskraften. För många innebär det att prioritera ner frågor som till exempel hållbarhet, säger hon.  

– För dem är själva överlevnaden av naturliga skäl det allra viktigaste.

Men Susanne Eliasson tror samtidigt att många företagare snart kommer att börja fokusera mer på hållbarhetsfrågan igen.

– Faktum är att många företag måste ställa om och bli mer hållbara på sikt för att framtidssäkra företaget, och det gäller även egenföretagare, säger hon.

Samtidigt finns en naturlig förklaring till att inte alla egenföretagare ser hållbarheten som det allra viktigaste.

– För de egenföretagare som är konsulter inom till exempel ekonomi och juridik kan det vara svårt att veta på vilket sätt hållbarhet ska integreras och göra skillnad inom själva affärsverksamheten. För dem handlar det mer hur de agerar privat, säger Susanne Eliasson, och pekar på det faktum att företagare inom just juridik, ekonomi, vetenskap och teknik hade ett lågt balansnått redan för ett år sedan.

En annan trend som sticker ut i undersökningen är att män verkar fokusera betydligt mindre på hållbarhet än vad kvinnor gör. Det ovan beskrivna balansmåttet är 4 för männen, medan det är 36 för kvinnorna. Något som ytterligare kan stärka antagandet att kvinnor helt enkelt är mer intresserade av hållbarhet är hur de svarar på frågan ”vad som i första hand gör hållbarhet viktigt för företaget”. Bland kvinnorna är det 41 procent som svarar ”min egen övertygelse”. Bland männen är det 25 procent som svarar samma sak.

– Fler undersökningar visar att det verkar som att kvinnor är mer beredda att ändra livsstil och prioritera hållbarhet i större utsträckning än män säger Susanne.