Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Optimismen svalnar bland Sveriges egenföretagare

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, sjunker från förra månadens notering på 16 enheter till 11. I månadens undersökning stiger två av tre ekonomiska indikatorer. Omsättningen ökar från minus 1 till plus 2, likviditeten ökar från plus 1 till plus 5. Det är endast arbetstiden som minskar från plus 6 till 0 jämfört med förra månadens balansmått.

Företagarindikator

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar med fyra enheter, från 32 till 28 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar med en enhet från 16 procent till 17 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med fyra enheter från 49 till 53 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 11 enheter vilket är en minskning med 5 enheter från förra månaden.

- Det ekonomiska klimatet fortsätter att se ganska dystert ut och osäkerheten har fått ett tydligt genomslag hos företagarna och deras syn på framtiden. Riksbankens senaste räntehöjning och tydliga signal om att ett högre ränteklimat står för dörren har inte fångats i månadens mätning vilket talar för att den vikande optimismen kan fortsätta falla under senvåren, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att omsättning och likviditet ökat denna månad medan arbetstiden minskat. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen stiger från minus  1 till plus 2 och lividiteten från 1 till plus 5. Arbetstiden minskar från 6 till 0 jämfört med föregående månad.

- Trots att optimismen viker ner bör det ändå ses om ett styrkebesked att både likviteten och omsättningen vänder upp trots en minskad arbetstid i april. Det kan mycket väl vara ett tecken på att företagare lyckats vältra över stigande produktionskostnader på sina slutpriser mot kund, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

maj-22 apr-22 mar-22 feb-22 jan-22 dec-21 nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 jun-21
11 16 14 10 12 17 18 19 26 26 22 22

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 14 till 24 april.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, Chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 31 mars 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 766 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 432 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández