Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s fondbolag i investerarupprop för höjda klimatambitioner

Fler än 450 investerare, däribland SEB Investment Management, uppmanar regeringsledare att höja sina ambitioner när det gäller att bekämpa klimatförändringarna. Initiativet släpps dagen innan G7-toppmötet i Cornwall i Storbritannien.

Bakom det globala initiativet ”Investor Statement to Governments on the Climate Crisis” står de sju organisationerna AIGCC, CDP, Ceres, IGCC, IIGCC, PRI och UNEP FI, som tillsammans bildat gruppen The Investor Agenda. Syftet med samarbetet är att påverka och sätta tryck på stater i de klimatutmaningar som vi står inför. Över 450 investerare världen över har skrivit under investeringsinitiativet, och tillsammans har de samlade tillgångar på över 41 biljoner amerikanska dollar.

För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C över preindustriell temperatur, måste samhällen och företag minska sina koldioxidutsläpp med 45 procent från 2010 års nivåer senast 2030, med en dramatisk minskning av utsläpp av växthusgaser för att nå netto-noll utsläpp till 2050 eller tidigare. En förutsättning för detta är att regeringsledare stöder hållbara ekonomiska återhämtningsinsatser från covid-19 som överensstämmer med netto-noll utsläppen.

Foto: Elisabet Jamal Bergström
Elisabet Jamal Bergström

– För att nå Parisavtalets mål måste alla samhällsaktörer bidra och samverka. Företagen spelar en mycket viktig roll, men de planer och mål som stater sätter upp är avgörande för styrningen mot Parisavtalets mål, säger Elisabet Jamal Bergström, chef för hållbarhet och ägarstyrning på SEB Investment Management.

Som kapitalförvaltare vill SEB Investment Management bidra till hållbar utveckling och Parisavtalets uppfyllande genom att investera i företag och andra tillgångar som i sin tur bidrar.  SEB Investment Managements övergripande mål är att påskynda minskningen av den globala ekonomins utsläpp av växthusgaser, och att det förvaltade kapitalet ska vara placerat med netto-noll utsläpp år 2040, det vill säga tio år före det övergripande globala uppvärmningsmålet.

Läs mer om SEB Investment Managements hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete | SEB (sebgroup.com)

Läs mer om det globala initiativet ”Investor Statement to Governments on the Climate Crisis” på The Investor Agendas hemsida: The Investor Agenda | Accelerating action for a net-zero emissions economy