Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s bostadsfond bygger bort akut bostadsbrist

Foto: Northvolts fabrik i Skellefteå

Skellefteå kommun kommer att växa med rekordfart när batteritillverkaren Northvolts nya fabrik är på plats i kommunen. Att få fram nya bostäder i tillräcklig omfattning och under rimlig tid utgör därför en enorm utmaning.  SEB:s bostadsfond Arkadia Bostads koncept att på kort tid bygga miljösmarta och kvalitetssäkra bostadshus ser ut att bli räddningen i en situation som många beskriver som akut.

– Att SEB Arkadia Bostad kan lösa det här såpass snabbt, och att det då också handlar om permanenta och hållbara bostäder av hög kvalitet har varit avgörande för oss, säger Anja Palm, näringslivschef på Skellefteå Kommun.   

– Från SEB:s sida innebär det här att vi bidrar till att förbättra bostadssituationen i Skellefteå, vilket stärker kommunens ställning, samtidigt som vi genererar avkastning till SEB Arkadias andelsägare, varav många är pensionssparare, säger Richard Gavel på SEB Investment Management.

De största institutionella investerarna i fonden är SEB:s livbolag: SEB Pension och Försäkring och Gamla Liv. Därigenom får SEB:s nya och befintliga kunder i traditionell försäkring exponering mot de nya bostäderna.

Bakgrunden är bolaget Northvolts beslut att placera den nya fabriken för litiumjonbatterier i Skellefteå. Bara fabriken i sig kommer att generera omkring 3 000 nya arbetstillfällen, och om också indirekt arbetstillfällen inkluderas – underleverantörer, lokal service etc. – handlar det om uppemot 10 000 nya jobb. Och det i en kommun vars tätort i idag har cirka 40 000 invånare. Detta ställer enorma krav vad gäller inte minst bostadsbeståndet.

– Bostadssituationen här i kommunen är minst sagt ansträngd, påpekar Anja Palm, som naturligtvis inte varit ensam om att ha uppmärksammat problemet.

– Efter att ha identifierat utmaningen att få upp bostäder i samma takt som fabriken utvecklas så bestämde vi oss för att ta ett möte med kommunen. Vi fick då bekräftat att man inte låg i fas med bostadsbyggandet, säger Emil Karlberg, som är SEB:s kontorschef i Skellefteå.

Detta resulterade i ytterligare ett möte, den här gången mellan kommunledningen och SEB Investment Management, som förvaltar bostadsfonden SEB Arkadia Bostad. Mötet var i höstas, och under vintern och våren blev det klart att SEB:s bostadsfond kommer att vara en del av byggandet av nya bostäder i Skellefteå.

– Det hade nog stor betydelse för kommunen att också Northvolt såg fördelarna med vårt koncept, säger Richard Gavel.

Anders Thor, som är Northvolts ansvarige för samhällsrelationer, betonar att det framförallt är tidsaspekten som har varit den kritiska punkten, och som i mångt och mycket också var den avgörande faktorn. 

– Många byggaktörer har startsträckor på två-tre år och har först nyligen fått upp ögonen för den spektakulära expansion som Skellefteå står inför. Därför såg vi det som väldigt betydelsefullt att SEB Arkadia Bostad kan göra det i så pass rask takt, säger han.

Initialt ska fyra hus om totalt 74 hyresrätter byggas, och enligt Richard Gavel är alla förberedelser klara.

– Vi har ansökt om bygglov och räknar med att de första inflyttningarna ska kunna ske före kommande årsskifte, säger han, och tillägger att enligt planerna kommer SEB Arkadia Bostad att fortsätta byggandet under 2022.

För Arkadia Bostad är detta naturligtvis ett stort och viktigt projekt och då fondbolaget även äger och förvaltar lägenheterna så innebär det en investering med en långsiktigt stabil avkastning.

Anja Palm på kommunen sammanfattar:

– Den nya fabriken har redan skapat väldigt stora möjligheter för kommunen. Men för att vi ska kunna dra nytta av alla möjligheterna så måste bostadssituationen lösas. Att SEB kommer i det här skedet är mycket välkommet, säger hon. 

Läs mer om SEB Arkadia Bostad:

Ny fastighetsfond bidrar till fler bostäder | SEB (sebgroup.com)