Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny fastighetsfond bidrar till fler bostäder

Sverige behöver fler bostäder, även i kommuner utanför storstadsregionerna. SEB:s fondbolag har därför startat en fastighetsfond som ska bygga och äga yteffektiva och miljövänliga hyresrätter och trygghetsboenden med rimlig hyra utanför storstadsregionerna.

SEB Arkadia Bostad är en nystartad fastighetsfond som riktar in sig på den svenska hyresrättsmarknaden. Tillsammans med samarbetspartners har SEB tagit fram ett koncept för smart byggnation av hyresrätter med bas i trä och miljövänliga energisystem. Målet har varit att kombinera hög kvalitet och standard med förenklad byggprocess samt låg drift- och underhållskostnad.

Husen kommer att prefabriceras i lokala svenska husfabriker nära respektive byggområde, vilket minskar transportsträckor och utsläpp under byggtiden. Samtidigt skapas och behålls lokala arbetstillfällen i de aktuella husfabrikerna. Målet är att producera 5 000 hyresrätter fram till 2024.

– Behovet av bostäder är stort och i flera mindre kommuner utanför storstäderna riskerar befolkningsökningen att avta då det inte finns tillräckligt med bostäder, berättar Richard Gavel, portföljförvaltare på SEB Investment Management. Vi är därför mycket glada över att vi tillsammans med en handfull institutionella investerare kunnat starta SEB Arkadia Bostad och på så sätt kunna bidra till en ökad bostadsproduktion, med bostäder som är byggda på ett hållbart och miljövänligt sätt.

Fonden, som är tillgänglig för institutionella investerare, drivs av ett team på SEB:s fondbolag med lång erfarenhet av fastighets- och finansbranschen. Teamet förvaltar cirka 40 miljarder kronor via fonder och diskretionära mandat, och investerarna bakom är stora svenska institutioner med lång investeringshorisont.

SEB:s fondbolag är en av de största kapitalförvaltarna i Norden med cirka 1 000 miljarder kronor under förvaltning. Bolaget erbjuder en bred palett av fonder samt skräddarsydd förvaltning för såväl privatkunder som institutionella kunder.