Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Greentech gör sin första investering i grön kemiproduktion

SEB bildade i höstas en ny enhet inom banken som ska investera riskkapital i grön teknik för att bidra till en hållbar omställning. SEB Greentech VC gör nu sin första investering genom att delta i den finansieringsrunda det svenska bolaget EnginZyme, som utvecklat en teknologi för hållbar, biologisk kemiproduktion, genomför.

– Bolaget är i slutfasen av att bekräfta sin teknologi med fyra olika produkter så vi kommer in i en spännande fas”, säger Markus Hökfelt, chef för SEB Greentech.

EnginZyme (de tre grundarna Robin Chatterjee, Karim Engelmark Cassimjee, och Samuel Härgestam på bilden ovan) har utvecklat en teknikplattform som kombinerar enzymers naturliga förmåga att skapa kemiska reaktioner med effektiv kemiproduktion. Bolaget tar nu in 11 miljoner euro i en finansieringsrunda där SEB Greentech och Industrifonden tillsammans med existerande ägare deltar.

– Biologisk tillverkning med hjälp av enzymer och celler används vid framtagning av olika läkemedel, oljor, bröd, öl, ost etcetera, men det har hittills inte varit kostnadseffektivt annat än för vissa specifika processer, säger Markus Hökfelt, som tillträdde som chef för SEB:s nystartade enhet SEB Greentech den 1 november,

Den teknologi som EnginZyme har utvecklat lämpar sig däremot för storskalig produktion och har därmed potential att göra stora delar av kemiindustrin grön. 

– Genom att binda enzymer på ett fast material kan de ersätta tungmetaller i kemisk tillverkning, och då använda mindre energi och kraftigt minska avfallsmängderna. Det minskar miljöavtrycket radikalt, och vi undviker gruvdrift för att tillverka kemikalier, säger Markus Hökfelt.

SEB Greentech har ett initialt investeringskapital på 300 miljoner kronor och gör nu alltså sin första investering. Enheten söker efter bolag som har stor potential att minska utsläppen av växthusgaser eller på ett positivt sätt bidra till att hålla resursförbrukningen inom planetens gränser

– Vi söker team som är obevekligt hängivna uppgiften. Det kan handla både om hårdvara och mjukvara eller en kombination av dem. Vi letar efter bolag i en fas där de har testat och anpassat sin teknologi i verkliga driftsförhållanden och som helst har intäkter. Ju högre potential desto tidigare kan vi tänka oss att investera, säger Markus Hökfelt.

Läs mer om SEB Greentech

För att kontakta SEB Greentech, mejla greentech@seb.se.

Pressmeddelande från EnginZyme