Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kommentar till medieuppgifter om tyska skattefrågor

Sveriges Television publicerar på torsdagen uppgifter om att tidigare SEB-chefer finns på en lista över misstänkta skattebrottslingar i Tyskland samt att tyska skattemyndigheter kräver banken på fyra miljarder kronor. Här är SEB:s kommentar till uppgifterna.

Uppgifterna om misstänkta skattebrott hänför sig till en tysk rättsprocess om en form av avancerade upplägg med aktielån, som tidigare har förekommit i Tyskland, där syftet var att återkräva skatt som aldrig var betald.

Här är SEB:s kommentar till uppgifterna:

”De tyska myndigheternas granskning av denna typ av upplägg drivs som brottmålsprocesser, där SEB inte är en part. SEB i Tyskland har inte erbjudit eller utfört sådana affärer, där syftet är att återkräva skatt som inte är betald. Vi tar avstånd från den typen av upplägg. Det finns inte heller oss veterligen några anklagelser eller brottsmisstankar mot SEB vad gäller denna typ av affärer.

När det gäller uppgifterna om att tyska skattemyndigheter kräver SEB på fyra miljarder kronor handlar det om en pågående revision där skattemyndigheterna granskar historiska transaktioner vad gäller återbetalning av källskatt från tyska aktier, vilket SEB kommunicerade i ett pressmeddelande den 22 december 2020. Informationen i SVT:s artikel är således inte ny.

Här är SEB:s kommentar:

”Skatterevisionen omfattar transaktioner som genomfördes före en ändring i den tyska skattelagstiftningen som trädde i kraft 2016 och avser betald källskatt på utdelningar som blivit återbetald till finansiella institutioner i enlighet med den då allmänt tillämpade tolkningen av lagen.

Som vi tidigare har kommunicerat i ett pressmeddelande från december 2020 är SEB starkt kritisk till revisionen och anser, med stöd från juridiska analyser av externa experter, att skattemyndighetens återkrav strider mot både EU-rätt och tysk lag. Vidare står det i strid med den praxis som skattemyndigheten själv tillämpade fram till 2016. Det är inte SEB som är motpart i revisionen utan bankens tyska dotterbolag DSK Hyp AG som samlar den verksamhet som är under avveckling i Tyskland. Vår bedömning är att den här processen kommer att ta många år och kräva prövning i flera instanser.”

SEB:s pressmeddelande från 22 december 2020