Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fonden SEB Hållbar Sverige Indexnära utesluter fossila bränslen

Nu blir även SEB Sverige Indexfond en indexnära fond som utesluter utvinning av fossila bränslen och fossil energiproduktion. Fonden byter namn till SEB Hållbar Sverige Indexnära.

Den 21 augusti gjordes tre av SEB:s indexfonder, Global, USA och Europa, om till indexnära fonder med en inriktning som innebär att de utesluter fossila bränslen och företag med betydande verksamhet inom vapen, alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet samt pornografi. Nu, efter att klartecken getts från finansinspektionen, sker samma förändring även i SEB Sverige Indexfond.

Fonden byter namn till SEB Hållbar Sverige Indexnära och kommer även i fortsättningen att följa jämförelseindex, men avvika mer från index än traditionella indexfonder, eftersom den exkluderar bolag som inte följer fondbolagets hållbarhetskrav.

– Fonden kommer att förvaltas enligt vår investeringsprocess för hållbara indexnära fonder där vi på ett transparent och effektivt sätt exkluderar bolag som inte lever upp till våra hållbarhetskrav, säger Peter Svalstedt som är chef för teamet Index & Solutions och förvaltar fonden.

– I och med förändringen har vi nu ett brett utbud av indexnära fonder som bland annat utesluter fossila bränslen och fossil energiproduktion med ett förvaltat kapital på cirka 75 miljarder kronor, berättar Kristina Hermann-Holst, product manager på SEB Investment Management.

Läs tidigare artikel