Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

4 vanligaste frågorna om Trumps handelskrig

SEB:s chefsstrateg Johan Javeus listar svaren på de vanligaste frågor han får kring USA:s och Kinas handelskonflikt.

Vad handlar konflikten om?

– USA har idag ett handelsunderskott för varor på 800 miljarder dollar. Kina är den överlägset största källan till det underskottet och förra året uppgick USA:s handelsunderskott mot Kina till 375 miljarder dollar. Trump menar att underskottet beror på att Kina ger otillåtna fördelar för sin industri och att tidigare ingångna handelsavtal är ogynnsamma för USA. Därtill anklagar han också Kina för att konsekvent och metodiskt försöka komma över amerikanska företags teknologi och innovationer genom att t ex tvinga amerikanska företag att dela med sig av sin teknologi i utbyte mot att få access till den kinesiska marknaden.

Vad är Kinas hållning?

– Kina är beroende av sin export till USA och andra delar av världen och vill till varje pris undvika ett handelskrig med USA. Samtidigt kan man inte lägga sig platt utan måste svara med samma mynt. I måndags införde Kina därför tullar på 128 amerikanska produkter inom jordbruk, specialstål mm. I onsdags följde Kina upp med tullar på amerikanska sojabönor som är USA:s största export till Kina. De kinesiska tullarna är satta på varor som ska slå extra hårt mot de områden i USA där Trump fick sitt starkaste stöd i valet 2016. Målet är att visa Trump att det finns ett högt politiskt pris att trappa upp konflikten ytterligare.

Det har dock inte hindrat Trump från att gå vidare med ytterligare tullar på kinesiska varor.

Kommer Trump att lyckas?

– I grunden handlar USA:s handelsunderskott mer om att amerikaner är ovilliga att spara och den oviljan lär bara bli större efter att Trump tidigare drivit igenom en enorm, till stor del skuldfinansierad, skattesänkning som kommer att spä på handelsunderskottet ytterligare. Tullar kommer inte ge önskad effekt på det amerikanska handelsunderskottet.

Hur påverkas Sverige av det som händer?

– EU är den region i världen som är mest beroende av frihandel och Sverige är i sin tur ett av de mer exportberoende länderna i EU. För närvarande utgör exporten 45% av svensk BNP. Sveriges export till USA utgör 8 procent av vår totala export men även vår viktigaste handelspartner Tyskland (10 procent av total export) har en rätt ansträngd relation till Trump och USA i handelsfrågor. Om konflikten USA-Kina skulle utvidgas till USA-EU blir effekterna på Sverige och svenska företag betydligt större. Sverige är alltså rätt så exponerat mot negativa effekter av ett eskalerande handelskrig och på marknaden har oron redan synts i form av en ytterligare försvagning av den svenska kronan och att den svenska börsen gått svagt.