Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Latvenergo först med företagsobligationer i Lettland

Statsägda energibolaget Latvenergo blev i slutet av förra året det första publika lettiska företaget att emittera företagsobligationer. SEB organiserade och placerade emissionen.

Emissionen övertecknades fyra gånger och 80 procent av obligationerna förvärvades av lokala banker och kapitalförvaltare. Investerare i Estland och Litauen förvärvade resterande 20 procent.

– Den första emissionen av obligationer visar att värdepapper i Latvenergo är mycket efterfrågade, vilket innebär att investerare tror på vår stabilitet och vår förmåga så att vi kan börja planera nästa emission i en nära framtid, säger Latvenergos finansdirektör Zane Kotāne.

Hon säger att företaget planerar att lista obligationerna på en börs inom kort, vilket förbättrar informationen om obligationerna och deras tillgänglighet för ett bredare spektrum av investerare. Förberedelserna för obligationslånet underlättade också införandet av starka principer för bolagsstyrning i Latvenergo.

– Den framgångsrika emissionen av Latvenergos obligationer och efterfrågan på dem är ett bevis på att företag i Lettland och hela Baltikum kan finansiera sin långsiktiga utveckling inte bara med hjälp av traditionella lån", säger Ainārs Ozols, chef för SEB i Lettland.

Han säger att det faktum att efterfrågan översteg utbudet flera gånger också visar ett intresse bland baltiska investerare att hitta nya investeringsmöjligheter.