Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Stigande värden i sikte

Kapitalmarknaderna är på god väg framåt. Kurserna rör sig uppåt på aktiemarknaderna och känslan av ett ekonomiskt tillfrisknade från åren av kriser har förstärkts. Det skriver SEB:s experter i en ny Investment Outlook.

Hans Peterson, som jobbar med placeringsrådgivning på SEB, säger att världen förändras, och med den hur värden skapas. Han tror inte att de drivkrafter vi sett de senaste 10-20 åren kommer att upprepas.

– Sparande och skuldsättning i olika sektorer har förändrats och efterfrågan kommer att komma från delvis nya håll framöver. Det här är viktigt för råvarupriser då efterfrågan drivs upp i faser av tidig tillväxt i ekonomier, men när efterfrågan sedan mognar uppstår andra mönster. Vi kan vara på tröskeln till en sådan fas nu, säger Hans Peterson, som också är ansvarig utgivare för Investment Outlook. 

Marknadssynen i Investment Outlook har denna gång ett milt positivt anslag, med en tro på stigande marknader och värdeskapande. Bankens ekonomer och placeringsrådgivare diskuterar i vilken grad aktiva centralbanker, ansatsen i Japan, stabiliseringen av arbetsmarknaden i USA och en gradvis ökande riskvilja och framtidstro stöttar den underliggande utvecklingen. 

– Stigande tillgångsvärden ger en större vilja att sätta hjulen i rullning i form av konsumtion och investeringar. Det är sannolikt det förloppet vi nu står inför, säger Hans Peterson. 

I rapporten tittar experterna också närmare på likviditeten och hur den påverkar marknadsutvecklingen.

Den tidigare hårt åtstramande finanspolitiken i främst europeiska problemländer är nu på väg att ersättas med en mindre stram politik. SEB:s bedömning är att de senaste årens säsongsmönster är brutet, och att en ganska mild konjunkturavmattning under våren och försommaren följs av en gradvis starkare tillväxt som sträcker sig in under 2014.

Ett annat avsnitt i rapporten handlar om underliggande drivkrafter i marknaden. Efterfrågan på insatsvaror (råvaror) till industrin för utveckling av infrastruktur och liknande har under mycket lång tid varit den primära drivkraften av den globala tillväxten. Nu ser vi tendenser till andra mönster där konsumtion snarare än investeringar är det som driver.

Klicka på länken till höger för att ladda ned och läsa hela rapporten.