Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Effektivare kapitalhantering allt viktigare för företagen

Ett område inom kapitalhantering med stor potential som hittills varit försummat är trade finance. "Här finns stora pengar att spara och tjäna," säger Lars Millberg, chef för Transaction Banking på SEB.

En allt större del av tillverkningsföretagens försäljning sker i dag på nya marknader utanför de traditionella Västländerna. För ett par år sedan passerade exporten för stora delar av tillverkningsindustrin i Norden och Tyskland för första gången en brytpunkt där mer än 50 procent går till länder utanför OECD-området.

– Den ökade globaliseringen skapar nya tillväxtmöjligheter, men leder också till en ökad komplexitet när det gäller sådant som lagerhållning, transporter, produktionskapacitet och hantering av risker och betalningsströmmar från köpare på nya marknader, säger Erik Seifert, Sverigechef för Working Capital and Liquidity Management, inom Transaction Banking på SEB.

Företagens centrala treasuryenheter har under många år arbetat för att i samarbete med bankerna trimma sina betalflöden, sin likviditetshantering och interna processer så mycket som möjligt - alltså sådant som traditionellt ingår i cash management-området.

– Under senare tid har treasuryenheterna ökat fokus på effektivitet och proaktivitet inom området trade finance, det vill säga hur de ska säkerställa att de får betalt för sin export och hur de tillsammans med marknadsavdelningarna kan öka sin konkurrenskraft och lönsamhet på tillväxtmarknader, säger Lars Millberg.

– Man skickar ju inte bara iväg 200 lastbilar till Vietnam mot en faktura, utan använder sig av exempelvis remburser för att försäkra bort risken. Men rembursen kan också användas som ett kostnadseffektivt instrument för kundfinansiering. Värdet för köparen i Vietnam att få en dollar- eller eurofinansiering med 2-3 procents ränta knuten till de köpta varorna är enormt, då denne annars skulle få betala räntor kring 15 procent för att låna från lokala banker. Det blir därmed en viktig avvägning i valet av leverantör.

Långa ledtider

– Det här är ett komplext område som kräver dokument och legala intyg från diverse parter. Dessa ska granskas och tolkas i relation till de internationella och lokala regelverken. Det innebär att ledtiderna kan bli långa, säger Erik Seifert.

En analys som SEB har gjort visar att den genomsnittliga ledtiden från det att säljaren skeppar varorna tills alla korrekta handlingar har kommit och det säljande kundföretaget därmed får betalt är 41 dagar, mot en rimlig tid på runt 12-20 dagar.

– Tid är pengar och i takt med att den globala konkurrensen stiger och kostnaden för kapital efter finanskrisen har blivit allt dyrare finns det stora besparingar att göra för företagen, bland annat när det gäller rörelsekapital som istället kan användas i kundfinansieringssyfte för att öka nordiska och tyska exportörers konkurrenskraft och lönsamhet i rådande klimat, säger Erik Seifert.

Det här området har traditionellt varit ett decentraliserats ansvar och hanterats av de lokala säljorganisationerna. Men många av SEB:s största kunder har kopplat ett starkare grepp om trade finance-området och därmed ändrat sina interna processer för att korta ledtiderna till betalning för vanliga remburser. Det frigjorda rörelsekapitalet kan de istället använda proaktivt i säljstödjande syfte genom förlängda betalningsvillkor för köpare i tillväxtmarknader och därmed få en rejäl hävstång i värdet på rörelsekapitalet.

– Vår styrka som bank är att vi utgår från ett helhetsperspektiv. Vi fokuserar inte enbart på de enskilda produkterna utan strävar alltid efter att utgå från kundens hela värdekedja i vår rådgivning. Det ligger i linje med vår relationsbanksmodell, säger Lars Millberg.