Verkställande ledning

Johan Torgeby

Född 1974; Anställd 2009;  SEB:s vd och koncernchef sedan 2017.

Bakgrund
Portföljförvaltare och makroekonom vid Robur Asset Management (Swedbank), chef för nordisk och holländsk skuldmarknad och riskhantering, samt chef för Financial Sponsors Group Private Equity hos Morgan Stanley i London, chef för Client Coverage, inom division Stora Företag & Finansiella Institutioner. Co-head division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

Utbildning: fil. kand. i nationalekonomi, 

Egna och närståendes aktieinnehav
5 567 A-aktier, 84 809 aktierätter och 138 037 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Magnus Carlsson

Född 1956; anställd i SEB 1993; Civ. ek. Ställföreträdande vd och koncernchef sedan 2014.

Bakgrund
Bank of Nova Scotia. Befattningar inom SEB, Stora företag & Finansiella institutioner såsom chef för Project & Structured Finance, chef för Corporate Clients och ställföreträdande divisionschef, chef för division Stora företag & Finansiella institutioner (Merchant Banking) 2005-2014.

Egna och närståendes aktieinnehav
54 998 A-aktier, 55 933 aktierätter och 113 440 syntetiska aktierätter och 27 386 villkorade aktierätter.

Magnus Agustsson

Född 1973; anställd i SEB 2009; C.Sc and M.Sc.; Chief Risk Officer (CRO) sedan 2017.

Bakgrund
Nordic Investment Bank. DEPFA. Hypo Real Estate. Chef för Risk i division Baltikum. Chef Group Risk Centre. Chef för Group Risk.

Egna och närståendes aktieinnehav
8744 A-aktier, 4 970 aktierätter och 34 461 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Jonas Ahlström

Född 1978; Anställd 2005; Chef för division Baltikum

Bakgrund
Tidigare anställningar:  Investor AB
Senaste roller i SEB: CFO division Baltikum, Chef för CEO & Strategy Office
Tidigare roller i SEB: Debt Capital Markets, SEB Equities, aktieanalytiker, Group Strategy & Business Development

Utbildning: Civilekonom 

Egna och närståendes aktieinnehav
2 787 A-aktier, 17 348 aktierätter och 33 630 villkorade aktierätter

LinkedIn

Jeanette Almberg

Född 1965; anställd i SEB sedan 2008; Civ ek; Psykologi studier; Chef för Group Human Resources sedan september 2016. 

Bakgrund
Chef för SEB Kort, chef för Operations, direktör Customer Operations på Tele2. Ett antal befattning inom marknad och sälj inom olika branscher.

Egna och närstående aktieinnehav
10 600 A-aktier, 33 055 aktierätter och 58 049 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Joachim Alpen

Född 1967; anställd i SEB sedan 2001; MBA-examen inom internationella relationer. Vice VD och Co-Head för division Stora företag & Finansiella institutioner sedan 2018.

Bakgrund
Svenska ambassaden i Moskva, ABB Treasury Center. SEB, sedan 2001, med flera ledande befattningar inom Merchant Banking, chef för Emerging Markets, global chef för valutahandel, global chef för Markets. Chef för division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

Egna och närståendes aktieinnehav

6 112 A-aktier, 98 783 aktierätter och 118 948 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Nina Korfu-Pedersen

Född 1973; anställd i SEB 2010; Civ. ek. Chef för Business Support & Operations sedan 2020.

Bakgrund
If Försäkring, PA Consulting Group. Ekonomidirektör. Chef för Group Finance.

Egna och närståendes aktieinnehav
436 A-aktier, 11 477 aktierätter och 22 014 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Nicolas Moch

Född 1972; anställd i SEB sedan 2008; Master of Science från Ecole Centrale Paris och KTH (Stockholm), Chief Information Officer (CIO) sedan 2018.

Bakgrund
Management Consultant, Chef för Information, Strategy and Architecture i SEB.

Egna och närståendes aktieinnehav
3 689 A-aktier, 5 457 aktierätter och 28 525 villkorade aktierätter.

LinkedIn

William Paus

Född 1967; anställd i SEB 1992; Civ.ek. Vice VD och Co-Head för division Stora företag & Finansiella institutioner sedan 2018.

Bakgrund
Olika befattningar inom SEB Trading & Capital Markets. Chef för Trading & Capital Markets i Asien, chef för Stora företag & Finansiella institutioner i Tyskland och chef för Stora företag & Finansiella institutioner och Kapitalförvaltning i Norge. Landchef för SEB i Norge. 

Egna och närståendes aktieinnehav

52 900 A-aktier, 75 962 villkorade aktierätter, 6 481 syntetiska aktierätter och 27,386 villkorade syntetiska aktierätter.

LinkedIn

Mats Torstendahl

Född 1961; anställd i SEB 2009; Civ.ing. Vice VD, chef för division Företag & Privatkunder sedan 2018.

Bakgrund
ABB, Östgöta Enskilda Bank. Olika befattningar inom Danske Bank, såsom Förste Vice VD och Chef för Danske Bank i Sverige. Co-Head division Företag & Privatkunder.

Egna och närståendes aktieinnehav

104 218 A-aktier, 50 494 aktierätter och 184 391 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Masih Yazdi

Född 1980; anställd i SEB 2013; Civ. ek. Finansdirektör (CFO) sedan 2020.

Bakgrund
Finansinspektionen. Aktieanalytiker på Erik Penser Bank, Credit Suisse, SEB. Head of Group Financial Management i SEB. Finansdirektör i SEB.

Egna och närståendes aktieinnehav
10 257 A-aktier, 11 587 aktierätter och 46 189 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Petra Ålund

Född 1967; anställd i SEB 2017; M.Sc. (Internationell Ekonomi), Chef för Group Technology sedan 2019.

Bakgrund
Olika befattningar inom Scania, VD Sandvik IT, Chef för IT Services

Egna och närståendes aktieinnehav
1 682 A-aktier, 12 846 aktierätter.

LinkedIn

Sara Öhrvall

Född 1971; Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer sedan 2018.

Bakgrund:
Produktutvecklingschef med ansvar för nischbilar på Volvo Cars. Senior Vice President forskning- och utveckling på Bonnier AB. Grundare av konsultnätverket MindMill Network och VD på Differ Strategy Consulting.

Utbildning: 
MSc (internationell ekonomi)

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
1 150 A-aktier

LinkedIn

Johan Andersson

(Adjungerad medlem)

Född 1957; anställd i SEB 1980; Civ.ek. Chef för SEB i Tyskland sedan 2016.

Bakgrund
Olika befattningar inom Stora företag & Finansiella institutioner. Verksam inom den centrala kreditfunktionen. Ställföreträdande koncernkreditchef. Chief Risk Officer.

Egna och närståendes aktieinnehav
51 056 A-aktier, 22 C-aktier och 747 villkorade aktierätter.

Hans Beyer

(Adjungerad medlem)

Född 1964; Civ. Ek.; Chief Sustainability Officer

Bakgrund
SEB Chef för Institutional Banking. 

Egna och närståendes aktieinnehav
18 123 A-aktier, 72 410 villkorade aktierätter och 11 929 aktierätter 

LinkedIn

Peter Høltermand

(Adjungerad medlem)

Född 1963; anställd i SEB sedan 1997; Civ. ek. Landchef för SEB i Danmark sedan 2002.

Bakgrund
SDS. Alfred Berg. Stora företag & Finansiella institutioner i SEB, Trading & Capital Markets. Global chef för Obligationshandel och Swaps , Global chef för Capital Markets och chef för Stora företag & Finansiella institutioner i Danmark.

Egna och närståendes aktieinnehav

436 A-aktier, 18 658 aktierätter, 83 157 villkorade aktierätter, 7 616 syntetiska aktierätter, och 49 470 syntetiska villkorade aktierätter.

LinkedIn

Martin Johansson

(Adjungerad medlem)

Född 1962; anställd i SEB 2005; Civ.ek. Senior advisor sedan 2020.

Bakgrund
Olika befattningar under 18 år inom Citigroup, i Sverige och internationellt. Chef för Client Relationship Management inom SEB:s division Stora företag & Finansiella institutioner. Chef för division Baltikum. Chef för Affärsstöd och stabschef.

Egna och närståendes aktieinnehav

236 A-aktier, 41 079 aktierätter och 156 104 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Mark Luscombe

(Adjungerad medlem)

Född 1969; anställd i SEB 2010; Cand.oecon. (Master i Finance & Economics), Aarhus Universitet, Danmark. Chef för SEB i Storbritannien sedan 2017.

Bakgrund
Chef för LC&FI UK, ställföreträdande chef för LC&FI Danmark, chef inom Citigroup.

Egna och närståendes aktieinnehav

0

LinkedIn

Ausra Matuseviciene

(Adjungerad medlem)

Född 1973; anställd i SEB sedan 2002; Master of Business Administration från Oxford Brookes University i England, Head of Operations sedan 2015.

Bakgrund
Finanschef på SEB i Litauen; Chef för Baltic IT & Operations; Finanschef inom Affärsstöd.

Egna och närståendes aktieinnehav

9 890 A-aktier, 12 558 aktierätteroch 28 798 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Marcus Nystén

(Adjungerad medlem)

Född 1960; anställd I SEB sedan 1998; Civ.ek. Landchef för SEB i Finland sedan 2010.

Bakgrund
Olika befattningar inom SEB, Trading & Capital Markets, chef för Trading i London, global chef för valutahandel, chef för Merchant Banking i Helsingfors. 

Egna och närståendes aktieinnehav
119 847 A-aktier, 53 493 villkorade aktierätter, 7 027 syntetiska aktierätter och 32 786 syntetiska villkorade aktierätter.

LinkedIn

Javiera Ragnartz

(Adjungerad medlem)

Född 1969; anställd i SEB sedan 2019; Fil. Lic. Finansiell Ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Chef Investment Management 2019.

Bakgrund

Riksbanken, chef för finansiell analys. VD Handelsbanken fonder samt förvaltningschef AMF.

Egna och närståendes aktieinnehav
0

David Teare

(Adjungerad medlem)

Född 1963; anställd i SEB 2006; B. Comm. Chef för division Liv sedan 2019.

Bakgrund
Citibank. Morgan Stanley. Client Relationship Management inom division Stora företag & Finansiella institutioner i SEB. Chef division Baltikum. Chief Risk Officer (CRO). Chef för division Liv & Investment Management.

Egna och närståendes aktieinnehav

54 675 A-aktier, 50 071 aktierätter och 74 600 villkorade aktierätter.

LinkedIn

John Turesson

(Adjungerad medlem)

Född 1978; anställd i SEB sedan 2006; Civilekonom från BI Handelshøyskolen, Landchef för SEB i Norge sedan 2018.

Bakgrund
Ansvarig för Projekt, Tillgångs- och Exportfinansiering (Investment Banking), Ansvarig för Stora företag & Finansiella institutioner, Norge.

Egna och närståendes aktieinnehav
0 A-aktier, 24 524 villkorade aktierätter, 5 186 syntetiska aktierätter och 19 506 syntetiska villkorade aktierätter.

LinkedIn