Verkställande ledning

Johan Torgeby

Född 1974; Anställd 2009;  SEB:s vd och koncernchef sedan 2017.

Bakgrund
Portföljförvaltare och makroekonom vid Robur Asset Management (Swedbank), chef för nordisk och holländsk skuldmarknad och riskhantering, samt chef för Financial Sponsors Group Private Equity hos Morgan Stanley i London, chef för Client Coverage, inom division Stora Företag & Finansiella Institutioner. Co-head division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

Utbildning: fil. kand. i nationalekonomi, 

Egna och närståendes aktieinnehav
5 567 A-aktier, 73 729 share rights och 81 247 conditional share rights.

LinkedIn

Magnus Carlsson

Född 1956; anställd i SEB 1993; Civ. ek. Ställföreträdande vd och koncernchef sedan 2014.

Bakgrund
Bank of Nova Scotia. Befattningar inom SEB, Stora företag & Finansiella Institutioner såsom Chef för Project & Structured Finance, Chef för Corporate Clients och Ställföreträdande divisionschef, chef för division Stora Företag & Finansiella Institutioner (Merchant Banking) 2005-2014.

Egna och närståendes aktieinnehav
54 998 A-aktier, 68, 297 share rights och 158 801 conditional share rights.

Magnus Agustsson

Magnus Thor Agustsson
Född 1973; anställd i SEB 2009; C.Sc and M.Sc.; Chief Risk Officer (CRO) sedan 2017.

Bakgrund
Nordic Investment Bank. DEPFA. Hypo Real Estate. Head of Risk i Division Baltikum. Chef Group Risk Centre. Chef Group Risk

Egna och närståendes aktieinnehav
8744 A-aktier, 1 448 share rights och 30 890 conditional share rights..

LinkedIn

Jeanette Almberg

Född 1965; anställd i SEB sedan 2008; Civ ek; Psykologi studier; Chef för Group Human Resources sedan september 2016. 

Background
Head SEB Kort; Head of Operations; Customer Operations Direktör Tele2. Ett antal befattning inom marknad och sälj inom olika industrier.

Egna och närstående aktieinnehav
10 343 A aktier, 22 683 Share rights och 38 537 Conditional share rights.

LinkedIn

Joachim Alpen

Född 1967; anställd i SEB sedan 2001; MBA-examen inom internationella relationer. Vice VD och Co-Head för division Stora företag & Finansiella institutioner sedan 2018.

Bakgrund
Svenska ambassaden i Moskva, ABB Treasury Center. SEB, sedan 2001, med flera ledande befattningar inom Merchant Banking, chef för Emerging Markets, global chef för valutahandel, global chef för Markets. Head för division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

Egna och närståendes aktieinnehav

6 112 A-aktier, 113 999 share rights och 78 347 conditional share rights.

LinkedIn

Martin Johansson

Född 1962; anställd i SEB 2005; Civ.ek. Chef för Affärsstöd sedan 2011 och stabschef sedan 2018..

Bakgrund
Olika befattningar under 18 år inom Citigroup, i Sverige och internationellt. Chef för Client Relationship Management inom SEB:s division Stora Företag & Finansiella Institutioner. Chef för division Baltikum.

Egna och närståendes aktieinnehav

236 A-aktier, 46 255 share rights och 139 219 conditional share rights.

LinkedIn

Nina Korfu-Pedersen

Född 1973; anställd i SEB 2010; Civ. ek. Head of Group Finance since 2016. Ekonomidirektör sedan 2018.

Bakgrund
If Försäkring, PA Consulting Group

Egna och närståendes aktieinnehav
436 A-aktier och 23 986 conditional share rights.

LinkedIn

William Paus

Född 1967; anställd i SEB 1992; Civ.ek. Vice VD och Co-Head för division Stora Företag & Finansiella Institutioner sedan 2018.

Bakgrund
Olika befattningar inom SEB Trading & Capital Markets. Chef för Trading & Capital Markets i Asien, Chef för Stora Företag & Finansiella Institutioner i Tyskland och Chef för Stora Företag & Finansiella Institutioner och Kapitalförvaltning i Norge. Landchef för SEB Norge. 

Egna och närståendes aktieinnehav

52 900 A-aktier, 30 456 conditional share rights och 32,029 conditional phantom shares.

LinkedIn

Mats Torstendahl

Född 1961; anställd i SEB 2009; Civ.ing. Vice VD, chef för division Företag & Privatkunder sedan 2018.

Bakgrund
ABB, Östgöta Enskilda Bank. Olika befattningar inom Danske Bank, såsom Förste Vice VD och Chef för Danske Bank i Sverige. Chef division Företag & Privatkunder.

Egna och närståendes aktieinnehav

104 218 A-shares, 56 913 share rights och 168 046 conditional share rights.

LinkedIn

Riho Unt

Född 1978; anställd i SEB 2001;  Chef för division Baltikum sedan 2016.

Bakgrund

Olika positioner inom SEB i Estland, inklusive landchef 2010-2015. Chef Corporate Banking i division Baltikum.

Egna och närståendes aktieinnehav
43 485 A-aktier, 7 336 share rights och 32 617 conditional share rights.

Masih Yazdi

Född 1980; anställd i SEB 2013; Civ. ek. Finansdirektör sedan 2018.

Bakgrund
Finansinspektionen. Aktieanalytiker på Erik Penser Bank, Credit Suisse, SEB. Head of Group Financial Management på SEB.

Egna och närståendes aktieinnehav
257 A-aktier och 41,120 conditional share rights.

LinkedIn

Sara Öhrvall

Född 1971; Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer sedan 2018.

Bakgrund:
Produktutvecklingschef med ansvar för nischbilar på Volvo Cars. Senior Vice President forskning- och utveckling på Bonnier AB. Grundare av konsultnätverket MindMill Network och VD på Differ Strategy Consulting.

Utbildning: 
MSc (internationell ekonomi)

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
1 150 A-aktier

LinkedIn

Johan Andersson

(Adjungerad medlem)

Född 1957; anställd i SEB 1980; Civ.ek. Chef för SEB i Tyskland sedan 2016.

Bakgrund
Olika befattningar inom Stora Företag & Finansiella Institutioner. Verksam inom den centrala kreditfunktionen. Ställföreträdande koncernkreditchef. Chief Risk Officer.

Egna och närståendes aktieinnehav
50,800 A-aktier, 22 C-aktier och 747 conditional share rights.

Peter Høltermand

(Adjungerad medlem)

Född 1963; anställd i SEB sedan 1997; Civ. ek. Landchef för SEB Danmark sedan 2002.

Bakgrund
SDS. Alfred Berg. SEB Stora Företag & Institutioner, Trading & Capital Markets. Global Chef för Obligationshandel och Swaps , Global Chef för Capital Markets och chef för Stora Företag & Finansiella Institutioner i Danmark.

Egna och närståendes aktieinnehav

179 A-shares, 17 493 share rights, 32 415 conditional share rights och 53 524 conditional phantom shares.

LinkedIn

Marcus Nystén

(Adjungerad medlem)

Född 1960; anställd I SEB sedan 1998; Civ.ek. Landchef för SEB i Finland sedan 2010.

Bakgrund
Olika befattningar inom SEB, Trading & Capital Markets, chef för Trading i London, global chef för valutahandel, chef för Merchant Banking i Helsingfors. 

Egna och närståendes aktieinnehav
119 847 A-aktier, 22 924 conditional share rights och 37 583 conditional phantom shares.

LinkedIn

David Teare

(Adjungerad medlem)

Född 1963; anställd i SEB 2006; B. Comm. Chef för division Liv sedan 2019.

Bakgrund
Citibank. Morgan Stanley. Client Relationship Management inom SEB:s division Stora Företag & Finansiella Institutioner. Chef division Baltikum. Chief Risk Officer (CRO). Chef för division Liv & Investment Management.

Egna och närståendes aktieinnehav

54 675 A-aktier, 60 652 share rights och 75 811 conditional share rights.

LinkedIn

John Turesson

(Adjungerad medlem)

Född 1978; anställd i SEB sedan 2006; Civilekonom från BI Handelshøyskolen, Landchef för SEB Norge sedan 2018.

Bakgrund
Ansvarig för Projekt, Tillgångs- och Exportfinansiering (Investment Banking), Ansvarig för Stora Företag & Finansiella Institutioner, Norge.

Egna och närståendes aktieinnehav
0 class A-shares och 33 049 deferral rights.

LinkedIn

Ausra Matuseviciene

(Adjungerad medlem)

Född 1973; anställd i SEB sedan 2002; Master of Business Administration från Oxford Brookes University i England, Head of Operations sedan 2015.

Bakgrund
CFO in SEB Lithuania; Head of Baltic IT & Operations; CFO for Business Support

Egna och närståendes aktieinnehav
9,890 class A-shares och 40,547 deferral rights.

LinkedIn

Nicholas Moch

(Adjungerad medlem)

Född 1972; anställd i SEB sedan 2008; Master of Science från Ecole Centrale Paris och KTH (Stockholm), group Chief Information Officer sedan 2018.

Bakgrund
Management Consultant, Head of Information, Strategy and Architecture at SEB

Egna och närståendes aktieinnehav
3689 class A-shares och 33,173 deferral rights.

LinkedIn