Verkställande ledning

Johan Torgeby

SEB:s vd och koncernchef

Född 1974; Anställd 2009;  SEB:s vd och koncernchef sedan 2017.

Bakgrund
Portföljförvaltare och makroekonom vid Robur Asset Management (Swedbank), chef för nordisk och holländsk skuldmarknad och riskhantering, samt chef för Financial Sponsors Group Private Equity hos Morgan Stanley i London, chef för Client Coverage, inom division Stora företag & institutioner. Co-head division Stora företag och institutioner.

Utbildning: fil. kand. i nationalekonomi, 

Egna och närståendes aktieinnehav
5 569 A-aktier och 18 275 deferral rights.

LinkedIn

Magnus Carlsson

Född 1956; anställd i SEB 1993; Civ. ek. Ställföreträdande vd och koncernchef sedan 2014.

Bakgrund
Bank of Nova Scotia. Befattningar inom SEB, Stora Företag & Institutioner såsom Chef för Project & Structured Finance, Chef för Corporate Clients och Ställföreträdande divisionschef, chef för division Stora företag & institutioner (Merchant Banking) 2005-2014.

Egna och närståendes aktieinnehav
54 998 A-aktier och 173 060 conditional share rights.

Magnus Agustsson

Magnus Thor Agustsson
Född 1973; anställd i SEB 2009; C.Sc and M.Sc.; Chief Risk Officer (CRO) sedan 2017.

Bakgrund
Nordic Investment Bank. DEPFA. Hypo Real Estate. Head of Risk i Division Baltikum. Chef Group Risk Centre. Chef Group Risk

Egna och närståendes aktieinnehav
8744 A-aktier och 31533 conditional share rights.

LinkedIn

Jeanette Almberg

Född 1965; anställd i SEB sedan 2008; Civ ek; Psykologi studier; Head of Group Human Resources sedan september 2016. 

Background
Head SEB Kort; Head of Operations; Customer Operations Direktör Tele2. Ett antal befattning inom marknad och sälj inom olika industrier.

Egna och närstående aktieinnehav
19664 A-aktier, 33 380 Conditional share rights och 11 451 Share rights.

LinkedIn

Joachim Alpen

Född 1967; anställd i SEB sedan 2001; MBA-examen inom internationella relationer. Vice VD och chef för division Stora företag och finansiella institutioner sedan 2017.

Bakgrund
Svenska ambassaden i Moskva, ABB Treasury Center. SEB, sedan 2001, med flera ledande befattningar inom Merchant Banking, chef för Emerging Markets, global chef för valutahandel, global chef för Markets. Co-head för division Stora företag och finansiella institutioner.

Egna och närståendes aktieinnehav

5 933 A-aktier och 36 130 deferral rights.

LinkedIn

Jan Erik Back

Född 1961; anställd i SEB 2008; Civ. ek. Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör sedan 2008.

Bakgrund
Svenska Handelsbanken. Ekonomi- och finansdirektör på Försäkringsbolaget Skandia. Förste vice VD och finansdirektör på Vattenfall.

Egna och närståendes aktieinnehav
60 968 A-aktier och 146 541 conditional share rights.

LinkedIn

Viveka Hirdman-Ryrberg

Född 1963; anställd i SEB 1990; Civ.ek. och Ekon. lic. i nationalekonomi. Kommunikationsdirektör sedan 2009. Ordförande i Hållbarhetskommittén.

Bakgrund
Coopers & Lybrand. Olika befattningar inom SEB Kapitalförvaltning, Kontorsrörelsen och Liv. Press- och informationschef för SEB och Chef för VD-kansliet.

Egna och närståendes aktieinnehav
62 761 A-aktier och 50 610 conditional share rights.

LinkedIn

Martin Johansson

Född 1962; anställd i SEB 2005; Civ.ek. Chef för Affärsstöd sedan 2011.

Bakgrund
Olika befattningar under 18 år inom Citigroup, i Sverige och internationellt. Chef för Client Relationship Management inom SEB:s division Stora Företag & Institutioner. Chef för division Baltikum.

Egna och närståendes aktieinnehav
44 237 A-aktier, 32 399 performance shares och 117 187 conditional share rights.

LinkedIn

Christoffer Malmer

Född 1975; anställd i SEB sedan 2011; Fil. kand i internationell ekonomi. Vice VD och Co-head för division Företag och privatkunder sedan 2016.

Bakgrund
Goldman Sachs, Global Equtiy research, affärsområdeschef för finansiella institutioner i Europa, Arrowgrass Capital Partners, analytiker, SEB, chef för Financial Institutions Coverage, inom division Stora Företag och Institutioner. Chef division Kapitalförvaltning.

Egna och närståendes aktieinnehav
58 718 A-aktier och 18 275 deferral rights.

LinkedIn

David Teare

Född 1963; anställd i SEB 2006; B. Comm. Chef Liv & Investment Management sedan 2017.

Bakgrund
Citibank. Morgan Stanley. Client Relationship Management inom SEB:s division Stora Företag & Institutioner. Chef division Baltikum. Chief Risk Officer (CRO).

Egna och närståendes aktieinnehav
54 677 A-aktier och 71 693 conditional share rights.

LinkedIn

Mats Torstendahl

Född 1961; anställd i SEB 2009; Civ.ing. Vice VD, Co-head division Företag och privatkunder sedan 2016.

Bakgrund
ABB, Östgöta Enskilda Bank. Olika befattningar inom Danske Bank, såsom Förste Vice VD och Chef för Danske Bank i Sverige. Chef division Kontorsrörelsen.

Egna och närståendes aktieinnehav
114 219 A-aktier och 144 940 conditional share rights.

LinkedIn

Riho Unt

Född 1978; anställd i SEB 2001;  Chef för division Baltikum sedan 2016.

Bakgrund

Olika positioner inom SEB i Estland, inklusive landchef 2010-2015. Chef Corporate Banking i division Baltikum.

Egna och närståendes aktieinnehav
43 485 A-aktier och 18 814 conditional share rights.

Johan Andersson

(Adjungerad medlem)

Född 1957; anställd i SEB 1980; Civ.ek. Chef för SEB i Tyskland sedan 2016.

Bakgrund
Olika befattningar inom Stora företag & Institutioner. Verksam inom den centrala kreditfunktionen. Ställföreträdande koncernkreditchef. Chief Risk Officer.

Egna och närståendes aktieinnehav
49 740 A-aktier, 22 C-aktier.

Peter Høltermand

(Adjungerad medlem)

Född 1963; anställd i SEB sedan 1997; Civ. ek. Landchef för SEB Danmark sedan 2002.

Bakgrund
SDS. Alfred Berg. SEB Stora Företag & Institutioner, Trading & Capital Markets. Global Chef för Obligationshandel och Swaps , Global Chef för Capital Markets och chef för Stora Företag & Institutioner i Danmark.

Egna och närståendes aktieinnehav
25 239 A-aktier och 22 762 deferral rights.

LinkedIn

Rasmus Järborg

(Adjungerad medlem)

Född 1976; anställd i SEB 2008; Civ. ek (DHS). Chief Strategy Officer sedan 2015.

Bakgrund
Chef CEO & Strategy Office och Senior Advisor till vd och koncernchef sedan 2013. Chef CEO Office och Senior Advisor till vd och koncernchef sedan 2009. Group Strategy & Business Development sedan 2008. Olika positioner inom UBS Investment Bank 1999-2008.

Egna och närståendes aktieinnehav
5,419 A-aktier, 2,648 deferral rights, 8,953 share rights och 20,504 conditional share rights.

LinkedIn

Marcus Nystén

(Adjungerad medlem)

Född 1960; anställd I SEB sedan 1998; Civ.ek. Landchef för SEB i Finland sedan 2010.

Bakgrund
Olika befattningar inom SEB, Trading & Capital Markets, chef för Trading i London, global chef för valutahandel, chef för Merchant Banking i Helsingfors. 

Egna och närståendes aktieinnehav
102 354 A-aktier och 19 573 deferral rights.

LinkedIn

William Paus

(Adjungerad medlem)

Född 1967; anställd i SEB 1992; Civ.ek. Landchef för SEB Norge sedan 2010.

Bakgrund
Olika befattningar inom SEB Trading & Capital Markets. Chef för Trading & Capital Markets i Asien, Chef för Stora Företag & Institutioner i Tyskland och Chef för Stora Företag & Institutioner och Kapitalförvaltning i Norge.

Egna och närståendes aktieinnehav
34 312 A-aktier och 29 537 deferral rights.

LinkedIn