Verkställande ledning

Johan Torgeby

SEB:s vd och koncernchef sedan 2017; Anställd 2009;  Född 1974 

Utbildning fil. kand. i nationalekonomi

Bakgrund
Portföljförvaltare och makroekonom vid Robur Asset Management (Swedbank), chef för nordisk och holländsk skuldmarknad och riskhantering, samt chef för Financial Sponsors Group Private Equity hos Morgan Stanley i London, chef för Client Coverage, inom division Stora Företag & Finansiella Institutioner. Co-head division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

Egna och närståendes aktieinnehav
387 843 aktier och aktierätter, varav 5 826 A-aktier, 137 390 aktierätter och 244 627 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Magnus Carlsson

Ställföreträdande vd och koncernchef sedan 2014. Anställd i SEB 1993; Född 1956

Utbildning
Civ. ek. 

Bakgrund
Bank of Nova Scotia. Befattningar inom SEB, Stora företag & Finansiella institutioner såsom chef för Project & Structured Finance, chef för Corporate Clients och ställföreträdande divisionschef, chef för division Stora företag & Finansiella institutioner (Merchant Banking) 2005-2014.

Egna och närståendes aktieinnehav
236 801 aktier och aktierätter, varav 54 998 A-aktier, 112 032 aktierätter och 69 771 villkorade aktierätter.

Mats Torstendahl

Född 1961; anställd i SEB 2009; Civ.ing. Ställföreträdande vd och koncernchef sedan 2021. 

Bakgrund
ABB, Östgöta Enskilda Bank. Olika befattningar inom Danske Bank, såsom Förste Vice VD och Chef för Danske Bank i Sverige. Co-Head division Företag & Privatkunder. Chef för division Företag & Privatkunder.

Egna och närståendes aktieinnehav

406 115 aktier och aktierätter, varav 104 218 A-aktier, 102 046 aktierätter och 199 851 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Magnus Agustsson

Chief Risk Officer (CRO) sedan 2017. Anställd i SEB 2009; Född 1973; 

Utbildning
C.Sc and M.Sc.

Bakgrund
Nordic Investment Bank. DEPFA. Hypo Real Estate. Chef för Risk i division Baltikum. Chef Group Risk Centre. Chef för Group Risk.

Egna och närståendes aktieinnehav
50 319 aktier och aktierätter, varav 8 744 A-aktier, 14 220 aktierätter och 27 355 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Jonas Ahlström

Född 1978; Anställd 2005; Chef för division Baltikum

Bakgrund
Tidigare anställningar:  Investor AB
Senaste roller i SEB: CFO division Baltikum, Chef för CEO & Strategy Office
Tidigare roller i SEB: Debt Capital Markets, SEB Equities, aktieanalytiker, Group Strategy & Business Development

Utbildning: Civilekonom 

Egna och närståendes aktieinnehav
2 787 A-aktier, 17 348 aktierätter och 33 630 villkorade aktierätter

LinkedIn

Jeanette Almberg

Född 1965; anställd i SEB sedan 2008; Civ ek; Psykologi studier; Chef för Group Human Resources sedan september 2016. 

Bakgrund
Chef för SEB Kort, chef för Operations, direktör Customer Operations på Tele2. Ett antal befattning inom marknad och sälj inom olika branscher.

Egna och närstående aktieinnehav
111 551 aktier och aktierätter, varav 10 939 A-aktier, 23 220 aktierätter och 77 392 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Joachim Alpen

Född 1967; anställd i SEB sedan 2001; MBA-examen inom internationella relationer. Vice VD och Co-Head för division Stora företag & Finansiella institutioner sedan 2018.

Bakgrund
Svenska ambassaden i Moskva, ABB Treasury Center. SEB, sedan 2001, med flera ledande befattningar inom Merchant Banking, chef för Emerging Markets, global chef för valutahandel, global chef för Markets. Chef för division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

Egna och närståendes aktieinnehav

6 112 A-aktier, 98 783 aktierätter och 118 948 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Nina Korfu-Pedersen

Född 1973; anställd i SEB 2010; Civ. ek. Chef för Business Support & Operations sedan 2020.

Bakgrund
If Försäkring, PA Consulting Group. Ekonomidirektör. Chef för Group Finance.

Egna och närståendes aktieinnehav
53 131 aktier och aktierätter, varav 775 A-aktier, 20 259 aktierätter och 32 097 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Karin Lepasoon

Född 1968; Anställd 2020; Chef Group Marketing and Communication

Bakgrund
Senior Vice President, Communications and Public and Regulatory Affairs, Vattenfall
Direktör för HR, kommunikation och hållbarhet, Nordic Capital
Executive Vice President, stabschef och strategichef, Skanska
Vice President, kommunikation, Gambro

Utbildning
Jur. Kand, Lunds universitet
Master i EG-rätt, Leidens universitet i Nederländerna

Egna och närståendes aktieinnehav
0

LinkedIn

Nicolas Moch

Född 1972; anställd i SEB sedan 2008; Master of Science från Ecole Centrale Paris och KTH (Stockholm), Chief Information Officer (CIO) sedan 2018.

Bakgrund
Management Consultant, Chef för Information, Strategy and Architecture i SEB.

Egna och närståendes aktieinnehav
47 772 aktier och aktierätter, varav 2 428 A-aktier, 12 407 aktierätter och 32 937 villkorade aktierätter.

LinkedIn

William Paus

Född 1967; anställd i SEB 1992; Civ.ek. Vice VD och Co-Head för division Stora företag & Finansiella institutioner sedan 2018.

Bakgrund
Olika befattningar inom SEB Trading & Capital Markets. Chef för Trading & Capital Markets i Asien, chef för Stora företag & Finansiella institutioner i Tyskland och chef för Stora företag & Finansiella institutioner och Kapitalförvaltning i Norge. Landchef för SEB i Norge. 

Egna och närståendes aktieinnehav

210 013 aktier och aktierätter, varav 52 900 A-aktier, 11 219 aktierätter och 145 894 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Jonas Söderberg

Anställd 1999;  Chef för division Företag & Privatkunder sedan 2021, född 1976

Utbildning Civ. Ek. (International Business Administration)

Bakgrund
Regionchef Norr, Chef Investor Relations, Senior Advisor till divisionschefen för divisionen Stora Företag & Institutioner.

Egna och närståendes aktieinnehav
30 895 A-aktier

LinkedIn

Masih Yazdi

Född 1980; anställd i SEB 2013; Civ. ek. Finansdirektör (CFO) sedan 2020.

Bakgrund
Finansinspektionen. Aktieanalytiker på Erik Penser Bank, Credit Suisse, SEB. Head of Group Financial Management i SEB. Finansdirektör i SEB.

Egna och närståendes aktieinnehav
92 513 aktier och aktierätter, varav 10 596 A-aktier, 33 128 aktierätter och 48 789 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Petra Ålund

Född 1967; anställd i SEB 2017; M.Sc. (Internationell Ekonomi), Chef för Group Technology sedan 2019.

Bakgrund
Olika befattningar inom Scania, VD Sandvik IT, Chef för IT Services

Egna och närståendes aktieinnehav
16 438 aktier och aktierätter, varav 3 592 A-aktier och 12 846 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Sara Öhrvall

Chief Transformation Officer

Född 1971;  Chief Transformation Officer sedan 2020.

Bakgrund:
Produktutvecklingschef med ansvar för nischbilar på Volvo Cars. Senior Vice President forskning- och utveckling på Bonnier AB. Grundare av konsultnätverket MindMill Network och VD på Differ Strategy Consulting, Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer SEB.

Utbildning: 
MSc (internationell ekonomi)

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
11 473 aktier och aktierätter, varav 1 150 A-aktier och 10 323 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Johan Andersson

(Adjungerad medlem)

Född 1957; anställd i SEB 1980; Civ.ek. Chef för SEB i Tyskland sedan 2016.

Bakgrund
Olika befattningar inom Stora företag & Finansiella institutioner. Verksam inom den centrala kreditfunktionen. Ställföreträdande koncernkreditchef. Chief Risk Officer.

Egna och närståendes aktieinnehav
52 127 aktier och aktierätter, varav 52 105 A-aktier och 22 C-aktier.

Hans Beyer

(Adjungerad medlem)

Född 1964; Anställd i SEB sedan 2002. Civ. Ek.; Chief Sustainability Officer

Bakgrund
SEB Chef för Institutional Banking. 

Egna och närståendes aktieinnehav
18 123 A-aktier, 72 410 villkorade aktierätter och 11 929 aktierätter 

LinkedIn

Anders Engstrand

(Adjungerad medlem)

Född 1967; anställd i SEB sedan 1995; Ekonomlinjen, Stockholms Universitet; Landchef för SEB i Storbritannien sedan 2020

Bakgrund
Chef, Debt Capital Markets

Egna och närståendes aktieinnehav
1 027 A-aktier, 45 994 villkorade aktierätter och 38 970 aktierätter

LinkedIn

Peter Høltermand

(Adjungerad medlem)

Född 1963; anställd i SEB sedan 1997; Civ. ek. Landchef för SEB i Danmark sedan 2002.

Bakgrund
SDS. Alfred Berg. Stora företag & Finansiella institutioner i SEB, Trading & Capital Markets. Global chef för Obligationshandel och Swaps , Global chef för Capital Markets och chef för Stora företag & Finansiella institutioner i Danmark.

Egna och närståendes aktieinnehav

220 725 aktier och aktierätter, varav 775 A-aktier, 42 489 aktierätter och 177 461 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Martin Johansson

(Adjungerad medlem)

Född 1962; anställd i SEB 2005; Civ.ek. Senior advisor sedan 2020.

Bakgrund
Olika befattningar under 18 år inom Citigroup, i Sverige och internationellt. Chef för Client Relationship Management inom SEB:s division Stora företag & Finansiella institutioner. Chef för division Baltikum. Chef för Affärsstöd och stabschef.

Egna och närståendes aktieinnehav

253 198 aktier och aktierätter, varav 236 A-aktier, 84 102 aktierätter och 168 860 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Marcus Nystén

(Adjungerad medlem)

Född 1960; anställd I SEB sedan 1998; Civ.ek. Landchef för SEB i Finland sedan 2010.

Bakgrund
Olika befattningar inom SEB, Trading & Capital Markets, chef för Trading i London, global chef för valutahandel, chef för Merchant Banking i Helsingfors. 

Egna och närståendes aktieinnehav
236 189 aktier och aktierätter, varav 119 847 A-aktier, 13 824 aktierätter och 102 518 villkorade aktierätter.

LinkedIn

Javiera Ragnartz

(Adjungerad medlem)

Född 1969; anställd i SEB sedan 2019; Fil. Lic. Finansiell Ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Chef Investment Management 2019.

Bakgrund

Riksbanken, chef för finansiell analys. VD Handelsbanken fonder samt förvaltningschef AMF.

Egna och närståendes aktieinnehav
Inga aktier eller aktierätter.

David Teare

(Adjungerad medlem)

Född 1963; anställd i SEB 2006; B. Comm. Chef för division Liv sedan 2019.

Bakgrund
Citibank. Morgan Stanley. Client Relationship Management inom division Stora företag & Finansiella institutioner i SEB. Chef division Baltikum. Chief Risk Officer (CRO). Chef för division Liv & Investment Management.

Egna och närståendes aktieinnehav

214 275 aktier och aktierätter, varav 54 932 A-aktier, 83 428 aktierätter och 75 915 villkorade aktierätter.

LinkedIn

John Turesson

(Adjungerad medlem)

Född 1978; anställd i SEB sedan 2006; Civilekonom från BI Handelshøyskolen, Landchef för SEB i Norge sedan 2018.

Bakgrund
Ansvarig för Projekt, Tillgångs- och Exportfinansiering (Investment Banking), Ansvarig för Stora företag & Finansiella institutioner, Norge.

Egna och närståendes aktieinnehav
83 285 aktier och aktierätter, varav 7 248 aktierätter och 76 037 villkorade aktierätter.

LinkedIn