Om SEB Kort Bank AB

SEB Kort Bank AB (SEB Kort) är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). SEB Kort bildades den 23 september 1999 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556574-6624.

SEB Kort har Finansinspektionens tillstånd att bedriva bankrörelse (enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse) och tillstånd att bedriva försäkringsförmedling.

SEB Kort är en fullsortiment-leverantör av kort och kortrelaterade tjänster till företag och privatpersoner. Produkterna som SEB Kort-koncernen tillhandahåller marknadsförs dels under varumärken ägda av SEB Kort, dels under samarbetspartners varumärken, s.k. co-brand. Därutöver administrerar SEB Kort även av SEB i Sverige utgivna bankkort och företagskort.