Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Samarbete tar kampen mot penningtvätt till nästa nivå

Bild på en man som tittar på en datorskärm.

Penningtvätt och organiserad brottslighet är ett stort problem i hela världen och bankerna har ett särskilt ansvar för att identifiera och bekämpa den typen av verksamhet. 2020 startade SEB tillsammans med den svenska polisen och andra svenska banker en ny form av samarbete – Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force (SAMLIT). Målet med SAMLIT är att förbättra den övergripande förmågan att bekämpa penningtvätt.

Vilka organisationer ingår i SAMLIT?

  • Bankerna: SEB, Handelsbanken, Nordea, Swedbank och Danske Bank.
  • Svenska Bankföreningen
  • Polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen (Noa)

Vad är huvudsyftet med SAMLIT?

  • Syftet är att förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet samt finansiering av terrorism.
  • Att kunna säkra bättre bevisning för att lagföra individer och företag organiserade i kriminella nätverk.

Vilka är de viktigaste medlen inom samarbetet för att bekämpa penningtvätt?

  • Ökad informationsdelning bland deltagarna. Under sommaren och hösten 2020 har bankerna regelbundet träffat NOA för att dela med sig av information.
  • SAMLIT kommer även att verka för lag- och regelverksförändringar för att på så sätt förbättra möjligheten till informationsdelning.

Hur ser tidsplanen ut?

Initiativet till SAMLIT togs 2019 och piloten lanserades i juni 2020. Eftersom resultatet av piloten var så pass lovande beslutade deltagarna i början av 2021 att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det.

SAMLIT kommer nu att bli ett ordinarie samarbete med målet att skapa ett mer formellt ramverk för samarbete och styrning under 2021.

Vem ansvarar för samarbetet?

Ordförandeskapet kommer att rotera mellan bankerna. Martin Johansson, senior advisor på SEB, var ordförande för samarbetet med SAMLIT under 2021.