Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Cybersäkerhet

Bild på en datorskärm.

Den pågående digitaliseringen påverkar i grunden SEB:s verksamhet. Stabiliteten och tillförlitligheten i bankens IT-system och plattformar är av kritisk betydelse. Avbrott och intrång i systemen kan skapa oerhörda problem, både för kunder, leverantörer och medarbetare. SEB arbetar därför via strukturerade system mot cyberattacker, sabotage, dataintrång, penningtvätt och finansiering av terrorism. 

 

Arbetet med att stärka försvaret mot cyberattacker sker inom flera olika nivåer i banken. Ambitionen är att bankens säkerhetsarbete hela tiden ska vara anpassat efter de existerande hoten samt i linje med rådande regelverk. Vi har under en tid förflyttat oss från att vara reaktiva och övervakande i syfte att förhindra attacker till att istället bli proaktiva i arbetet med att öka vår kunskap om möjliga hot. Vi har på ett annat sätt än tidigare också tagit ett helhetsgrepp när det gäller säkerheten.

Nätbrottslighet och ID-kapningar

Nätbrott, eller cyberbrott, är brott som begås med hjälp av internet och modern datateknologi. Det kan till exempel vara plantering av datavirus, nätfiske, vishing samt ID-kapningar.

Finansiella institut och företag är mest utsatta, även om en allt större del av dessa brott numera begås mot näthandelsföretag. En anledning är att de finansiella företagens ökade fokus på säkerhet har haft en avskräckande verkan på cyberbrottsligheten riktad mot denna sektor.