Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Våra kunder

Alla kunder har sina individuella behov, men smarta digitala lösningar och personliga relationer är viktiga byggstenar inom alla våra fyra huvudsakliga kundsegment. Våra kunder söker en partner som är proaktiv, har ett långsiktigt perspektiv och kan tillhandahålla objektiva råd för att de ska kunna uppfylla sina mål.

Våra fyra kundsegment

Stora företag

Vi har varaktiga och unikt starka relationer med våra storföretagskunder i Sverige och övriga Norden. Vi stödjer dem i deras verksamhet och internationell expansion och vi finns med som partner i både goda och dåliga tider. SEB betjänar cirka 2 000 stora företag inom ett brett spektrum av branscher. Många av dem är globala marknadsledare och de flesta har en omfattande internationell verksamhet. I Norden tillhör våra kunder de största i sina respektive branscher, medan fokus i Tyskland och Storbritannien ligger på medelstora och stora företag med en internationell profil.

Finansiella institutioner

SEB betjänar cirka 1 100 finansiella institutioner och fungerar som mellanhand mellan nordiska och globala finansmarknader. Vi erbjuder våra tjänster till pensions- och kapitalförvaltare, hedgefonder, försäkringsbolag, statliga investeringsfonder samt till andra banker, centralbanker och statliga institutioner. Vi har en stark ställning på de nordiska marknaderna och ger också internationella kunder tillgång till kapitalmarknader och depåförvaringstjänster samt rådgivning kring kapital, hållbarhet och kapitalförvaltning.

Små och medelstora företag

SEB har en etablerad ställning som entreprenörernas och småföretagarnas bank med cirka 400 000 kunder bland små och medelstora företag. Av dessa uppgick antalet helkunder till 175 000 i Sverige och 98 000 i Baltikum. I segmentet ingår cirka 610 större medelstora företag – många med internationell verksamhet – samt kunder i fastighetsbranschen och kunder inom offentlig sektor i Sverige, såsom statliga myndigheter, statligt ägda bolag samt kommuner.

Privatpersoner

SEB är en av de större bankerna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi en väl befäst ställning och banken är en av marknadsledarna inom private banking i Norden. SEB tillhandahåller ett omfattande utbud av tjänster till privatkunder och private banking-tjänster med global räckvidd till kapitalstarka privatpersoner i Norden. Vi har cirka fyra miljoner privatkunder i Sverige och Baltikum. Av dem är 497 000 helkunder i Sverige och 1 003 000 i Baltikum. Vi har cirka 34 000 Private Banking-kunder