Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Private Wealth Management & Family Office

Divisionen erbjuder omfattande infrastruktur för banktjänster, tillgång till capital markets, finansieringslösningar och skräddarsydd rådgivning till entreprenörer, kapitalstarka individer, stiftelser samt professionella Family Offices och deras familjer och företag på SEB:s hemmamarknader.

Divisionen erbjuder omfattande infrastruktur för banktjänster, tillgång till capital markets, finansieringslösningar och skräddarsydd rådgivning till entreprenörer, kapitalstarka individer, stiftelser samt professionella Family Offices och deras familjer och företag på SEB:s hemmamarknader.

Rådgivningen baseras på SEB:s hela erbjudande av investerings- och låneprodukter, inklusive analys, börsnoteringar och alternativa investeringar, och drar nytta av expertis från olika delar av banken. Erbjudandet inkluderar även ett brett utbud av icke-finansiella tjänster såsom rådgivning inom familjejuridik, skatter och försäkringar. Därtill har SEB ett unikt nätverk där likasinnade kunder kopplas samman och presenteras för exklusiva affärsmöjligheter.

Divisionen är operativ från den 1 juni 2021 och kommer att inkluderas som en separat division i SEB:s finansiella rapportering från och med första kvartalet 2022.