Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investeringar

Vad är viktigast för dig när det gäller investeringar?

Oavsett om du behöver aktiv investeringsrådgivning, ett professionellt bollplank för viktiga beslut eller en partner som hjälper dig att frigöra tid finns vi här för dig. Berätta vad du vill engagera dig i och vad du vill slippa så hittar vi gemensamt rätt investeringsstrategi för dig.

Investera med passion

Den som sa att känslor och investeringar inte hör ihop, har förmodligen inte hört talas om SEBs investeringsmöjligheter.
Med oss får du exklusiv tillgång till ett brett utbud av nya idéer och investeringsmöjligheter. Från riskkapital till konst. Från förnybar energi till musik. Och mycket mer.  

Vi tar kontinuerligt fram nya och progressiva investeringsalternativ tillsammans vårt internationella partnernätverk.

Välj en investeringsnivå som är rätt för dig

Diskretionär förvaltning

Lämna över ansvaret till våra portföljförvaltare så att du kan fokusera på det som betyder allra mest för dig. Våra erfarna experter förvaltar din portfölj, uppdaterar dina innehav och justerar risken efter det aktuella marknadsläget.

Strategisk rådgivning

Tillsammans med din rådgivare skapar vi en portföljstrategi och en fördelning mellan aktier, obligationer och alternativa investeringar som överensstämmer med dina behov och mål. Strategin ses över årligen eller vid behov. Din rådgivare hjälper dig också att välja de specialisttjänster som är rätt för dig.

Inspiration och investeringar

Vill du vara engagerad i aktiehandel och mäklares investeringsbeslut? Vi finns här för att hjälpa dig med handel, förvaltning och portföljöversyn.

Handel med flera tillgångsslag

För dig som har ett stort intresse för finansmarknaden och önskar en löpande dialog med en erfaren mäklare om flera olika tillgångsslag och instrument.

Rådgivning för flera tillgångsslag

Du har löpande kontakt med din personliga rådgivare för en individuellt anpassad portfölj.

Lokal närvaro - global räckvidd

Vår internationella närvaro ger dig tillgång till våra finansiella tjänster och livstjänster oavsett var du befinner dig i världen. Vi har ett stort nätverk av människor och möjligheter, och finns här för att koppla samman dig med de som har liknande intressen och ambitioner. 

Produktutbudet beror på jurisdiktion. Kontakta oss för mer information om vilka produkter som finns tillgängliga i din jurisdiktion.

Kontakta oss så hjälper vi dig att investera med passion

Hör av dig, så kontaktar vi dig för ett första möte för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att nå dina ambitioner och mål i livet.