SEB i Storbritannien

Vi är en företagsbank i Storbritannien och erbjuder ett brett utbud av tjänster för företags- och institutionella kunder både lokalt och från våra hemmamarknader. I London har vi också verksamhet för aktiekapitalsanskaffning, samt bedriver handel med futures och optioner där vi som enda nordiska bank erbjuder en fullständig mäkleri- och clearinglösning. Vi erbjuder även private banking-tjänster.