Innovation och entreprenörskap

SEB har en stark ambition att bidra till en hållbar utveckling och vi tror att fokus på innovation och entreprenörskap är en viktig del av lösningen.

Sedan mer än 160 år stödjer vi företagare och innovativa idéer, och vi vill hjälpa och bidra till att företag kan utveckla nya idéer som skapar värde för samhället.

Välmående företag leder till tillväxt och nya arbetstillfällen samt möjligheter att lösa miljö- och samhällsutmaningar. Här har vi en nyckelroll att spela, i att finansiera och investera i innovativa långsiktiga lösningar som behövs för att nå ett koldioxidsnålt samhälle, till exempel i hållbar infrastruktur, förnybar energi och ny teknik.

Innovativa produkter

På SEB utvecklar vi kontinuerligt hållbara produkter och tjänster. I mer än ett decennium har vi stött stora företag och finansinstitut i att hitta hållbara finansieringslösningar, till exempel gröna obligationer. Det är nu över tio år sedan världens första gröna obligation för institutionella investerare såg dagens ljus, utgiven av Världsbanken och initierad av bland annat SEB. Sedan dess har vi utvecklat ett brett utbud av hållbara produkter och tjänster, både vad gäller finansiering, investeringar och rådgivning. Läs om våra hållbara produkter och tjänster i Års- och hållbarhetsredovisningen, sid 20–23 och 32–38.

Genom våra 7 mikrofinansieringsfonder till ett sammanlagt värde av nära 9 miljarder SEK stöder vi mer än 25 miljoner entreprenörer i nära 60 utvecklingsländer. Därmed bidrar vi till att lösa ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar.
Läs om mikrofinansfonderna

Partnerskap

Vi tror att samarbete är viktigt för hur utmaningar kan lösas. Genom partnerskap med Sveriges ledande företagarorganisationer på alla nivåer strävar vi efter att stärka företagsklimatet i Sverige. Vi gör det genom entreprenörstrappan.
Läs mer om våra partnerskap

Vi stöder sociala entreprenörer genom Inkludera Invest, en icke-statlig organisation som stöder företagare som utvecklar lösningar på sociala problem och utestängning.
Läs om Inkludera

Ett annat exempel är vårt partnerskap i Forum för sociala investeringar, en mötesplats för den privata och offentliga sektorn, med målet att bidra till att lösa de samhällsutmaningar som vi står inför.
Läs om Forum för sociala investeringar