Dialog med våra intressenter

Intressenternas åsikter och för­­väntningar är avgörande för vår fortsatta utveckling och vår förmåga att skapa långsiktigt värde. Vi vill vara öppna och transparenta för att öka möjligheterna till en uppriktig dialog.

Vi för dialoger med intressenter i samhället och tar till oss deras synpunkter för att säkerställa att vi prioriterar de viktigaste områdena och att vår affär är hållbar. Genom att lyssna på dem kan vi bättre förstå nya trender, viktiga frågor och hur man kan prioritera och integrera dem i vår affärsstrategi. Det hjälper oss att utveckla vår syn på hållbarhet och att integrera hållbarhet i hela verksamheten.

I enlighet med vår vision att leverera service i världsklass är våra kunder självklart i fokus, men vi fortsätter att ha en aktiv dialog med alla viktiga intressentgrupper. Våra kunder har även en aktiv roll i vår affärsutveckling genom att ge återkoppling på design och att testa prototyper. 

Genom en rad olika kanaler och metoder som till exempel kundundersökningar och paneler, rundabordssamtal och kundmöten samlar vi in, bevakar och analyserar viktig återkoppling från hela vår verksamhet.