Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bild på Sven Nyman

Vice ordförande

Sven Nyman

  • Vice ordförande sedan 2017
  • Invald 2013
  • Ledamot Risk and Capital Committee
  • Född 1959

Andra uppdrag:

Ledamot i Investor AB, Ferd Holding AS (Norge), Nobelstiftelsens investeringskommitté, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreningen i Stockholm samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse.

Bakgrund:

Bred erfarenhet av finansiell verksamhet. Ledande befattningar inom Investor AB. VD och grundare av RAM Rational Asset Management AB, Lancelot Asset Management AB och Arbitech AB. Ett flertal styrelseuppdrag.

Utbildning:

Civ.ek.

Oberoende i förhållande till banken/större aktieägare:

Ja/Nej

Egna och närståendes aktieinnehav:

10 440 A-aktier och 10 200 C-aktier


Kontaktinformation