Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Alla kan göra skillnad genom att välja en fond med en hållbar profil

Bild på Anette Andersson.
Anette Andersson, hållbarhetsexpert.

När Anette Andersson började jobba med hållbarhet på SEB sågs det av många som något flummigt. ”Så är det inte alls längre. Spararnas val står heller inte mellan ett hållbart och ett lönsamt sparande, då de ofta går hand i hand. Allt fler har dessutom insett hur deras fondsparande kan vara med och påverka världen i en positiv riktning,” säger hon.

Anette Andersson beskriver sin karriär som ”klassiskt krokig”.

– Utgångsläget var att jag hatade matte och gillade språk. Men när jag av en slump började som sekreterare på SEB:s fondbolag hamnade matten plötsligt i en kontext som gjorde den begriplig och därmed även intressant.

– Jag kände att det var i den här miljön som allt spännande hände. Politik och samhällsfrågor blandades med investeringar. Allt hängde ihop och påverkade varandra. Och jag ville vara med och påverka, så jag kompletterade min utbildning med studier på Handelshögskolan för att kunna bli fondförvaltare.

I tio år förvaltade Anette SEB:s etiska, hållbara fonder.

– För 15 år sedan var hållbarhet i stort sett synonymt med trädkramare. Och sedan valde man att inte investera i de värsta bolagen.

– Men när jag fick ansvar för att förvalta svenska kyrkans pengar hade de även krav på att pengarna skulle användas för att påverka bolag i en hållbar riktning. Så då fick jag läsa på om hållbarhet och lära mig vilka sätt det finns att jobba med det.

SEB:s fondbolag jobbar huvudsakligen med tre sätt att inkludera hållbarhet i investeringsprocessen – att aktivt välja in hållbara bolag i fonderna, att välja bort bolag som inte uppfyller bankens hållbarhetskrav samt att föra en dialog med bolagen om hur de kan bli mer hållbara.

Sedan 2015 jobbar Anette mer övergripande med hållbarhet inom SEB fondbolag. 

– Eftersom hållbarhet är ett stort område behöver många bolag vår hjälp för att börja sin hållbarhetsresa – hur de ska tänka. Och det är här som vi verkligen kan komma in och göra skillnad, både för bolaget i sig och för att skapa en hållbar framtid.

– Det är även här som du som kund kan göra skillnad genom att välja en fond med en hållbar inriktning. Ju mer pengar vi har i en fond, desto mer kraft blir det i samtalen med bolagen. Varje hundralapp du har i fonden gör skillnad när vi för dialoger – de har inte råd att inte lyssna på oss och våra krav.

Eftersom det är fondspararnas pengar som gör det möjligt att påverka bolag i en hållbar riktning har SEB sedan 2017 valt att fråga spararna vilka frågor de vill att banken driver. I år skickades en enkät till 260 000 privatkunder för att se vilka av FN:s 17 hållbarhetsfrågor de vill att banken prioriterar. Hittills har frågan om att bekämpa klimatförändringen engagerat flest sparare varje år följt av målen om rent vatten och sanitet samt god utbildning åt alla.

– Vi för sedan tidigare dialoger med de bolag vi investerar i, men sedan enkäten har vi tagit ett större grepp och bland annat inlett ett samarbete där målet är att påverka de 160 bolag som bedöms stå för de största koldioxidutsläppen globalt. Vi för även dialoger med bolag om minskad vattenanvändning.

– I Sverige är SEB en stor aktör och kan åstadkomma mycket genom våra egna dialoger. Men genom vårt samarbete med olika investerargrupper är vi med och gör skillnad även gentemot stora globala aktörer. Just nu är vi med i en dialog med Brasiliens vicepresident och centralbankschef om biologisk mångfald i Amazonas. Även här är svenska spararnas hundralappar med och ”pratar”.