Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

De investerar i kvinnors ekonomiska självständighet

Drivkraften att hjälpa människor i tillväxt- och utvecklingsländer och förbättra den sociala och ekonomiska utvecklingen ledde både Camilla Löwenhielm och Hanna Holmberg till jobbet som förvaltare av SEB:s mikrofinansierings- och Impact Opportunity fonder.

– Att vi med hjälp av kommersiella investeringar kan vara med och investera i framtiden är en stor drivkraft, säger Camilla Löwenhielm.

Både Hanna Holmberg och Camilla Löwenhielm har flera års bakgrund från bank där de bland annat arbetat med olika typer av företagsfinansiering och analys av länder och företag på olika marknader. Intresset för tillväxtländer fick dem båda att lämna bankvärlden under en tid. Hanna Holmberg började på Sveriges biståndsmyndighet Sida där hennes ansvar framförallt var att mobilisera privata investeringar till förnybara energiprojekt men också till förmån för små företag, främst i Sidas samarbetsländer i Afrika.

– Att få vara med och investera i tillväxt, i länder där utvecklingen går så otroligt fort och där entreprenörskapet är en sådan central roll är otroligt roligt, det driver mig verkligen, berättar Hanna Holmberg.

För Camilla Löwenhielm bar det av till Mexiko där hon arbetade på ett mikrofinansinstitut.
– Den här erfarenheten, att lära känna entreprenörer och förstå deras livssituation är verkligen supervärdefull för mig i mitt jobb nu.

Hur hamnade ni i de roller ni har nu?

– För mig blev det ett naturligt steg att gå vidare som förvaltare av mikrofinansfonderna efter åren med fokus på tillväxtländer och min tid i Mexiko på mikrofinansinstitutet, svarar Camilla Löwenhielm.
– För mig är den här rollen en perfekt kombination av alla jobb som jag tidigare har haft, så när möjligheten dök upp kändes det självklart, berättar Hanna Holmberg.

SEB:s mikrofinansierings- och Impact Opportunity fonders strategi är att skapa finansiell, social och miljömässig avkastning genom investeringar i tillväxt- och utvecklingsländer.

– I praktiken innebär det att vi i mikrofinansfonderna investerar i institut som tillhandahåller finansiella produkter och tjänster till individer och entreprenörer som är exkluderade från det traditionella finansiella systemet, berättar Hanna Holmberg.

– Exempel på tjänster och produkter som instituten erbjuder kan vara sparande, försäkringar, lån till rimlig ränta och möjlighet att göra betalningar. En annan viktig del av mikrofinansiering är utbildning, det kan vara grundläggande kunskap om till exempel ekonomi, lägger Camilla Löwenhielm till.

Kvinnor är en central grupp i fondernas investeringar och motsvarar cirka 50 procent av de som får lån.

Varför är finansiell jämställdhet viktigt för dig?

– För mig handlar det om frihet. Ekonomisk trygghet är en förutsättning för att kvinnor skall kunna bestämma över sitt eget liv och sina kroppar, säger Hanna Holmberg.
– Ja, det är en självklarhet att alla resurser ska fördelas jämlikt, betonar Camilla Löwenhielm.

Hur bidrar ert arbete till att förbättra situationen?

– Att ge kvinnor tillgång till finansiering är att ge kvinnor möjlighet till att skapa försörjning och delta i olika ekonomiska verksamheter. Det finns mycket forskning som visar att när kvinnor tjänar pengar så får även barnen det bättre. Dels så ökar sannolikheten för att barnen går i skolan men de ges också till exempel bättre mat, säger Hanna Holmberg.

– Att investera i kvinnors ekonomiska egenmakt skapar förutsättningar för kvinnor att delta och bidra på olika sätt i samhället vilket bör vara en självklarhet, de representerar trots allt halva befolkningen, säger Camilla Löwenhielm.

Vilka utmaningar ser ni i detta arbete?

– Det är alltid utmanade att investera i länder som från tid till annan genomgår olika kriser. Det kan vara allt från naturkatastrofer till pandemier till inbördeskrig. Dock så ser vi nästan alltid en gemensam nämnare för dessa länder och det är en otrolig drivkraft och entreprenörskap bland folket. Det gör att utvecklingen fortsätter och gör det i rasande fart, säger Hanna Holmberg.

Vad hoppas ni på att kampanjen som SEB bedriver under våren för finansiell jämställdhet främst ska leda till?

– Det vore fantastiskt om banken kunde inspirerar kvinnor att ta mer makt över ekonomiska beslut, starta företag men kanske framförallt skapa intresse och engagemang för sin egen finansiella trygghet, säger Hanna Holmberg.

– Vi hoppas också att ännu fler människor skall bli medvetna om vikten av finansiell jämställdhet och vilka fördelar det är för oss alla om vi kan uppnå det, säger Camilla Löwenhielm.