Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ledarskap är att få ut de bästa av människor

Robert Celsing, ny personaldirektör på SEB, om tankarna kring den nya rollen, synen på SEB som arbetsgivare, och vikten av en stark kultur, medarbetares utveckling samt ett inkluderande ledarskap.

Du har en lång bakgrund på SEB inom affärsverksamheten. Vad fick dig att övergå till rollen som personaldirektör?

– När jag först fick frågan om jag ville ta mig an möjligheten minns jag att jag tänkte ”oj, nu är det dags att spänna fast säkerhetsbältet”. Men, jag har alltid haft ett genuint intresse för människor och brinner för dessa frågor, att utveckla grupper och få dem att röra sig mot ett gemensamt mål. Det finns dessutom en enorm kompetens och ett driv hos våra medarbetare i banken. Att ta vara på den kraft, utveckla och få ut det bästa av vår personal, det var en möjlighet jag inte kunde tacka nej till. Det måste ju vara ett av de roligaste jobben! Jag är både stolt och ödmjuk inför att leda detta spännande område.

Hur ser du på HR och dess förhållande till affärsverksamheten?

–HR är en del av affärsverksamheten, eftersom våra medarbetare är själva kärnan i vår verksamhet. Som bank lånar vi ut, lånar in och flyttar pengar i någon form. I alla dessa moment görs en riskbedömning. Därför är det vårt kunnande, kundernas förtroende för oss och de långsiktiga relationerna som gör att vi kan bedriva den typ av verksamhet som vi gör, och har gjort SEB till den bank den är idag. Vi har såklart tekniken som ett viktigt hjälpmedel, men det är våra medarbetare som genom ansvarsfull rådgivning får maskineriet att fungera och bidrar till långsiktigt värdeskapande.

– Med det sagt, så ska HR inte bara vara en stödfunktion, utan en partner. Vi behöver vara ute i organisationen, vara närvarande och aktiva i olika ledningsgrupper för att förstå personalens behov och strategiskt kunna rikta våra insatser.

Kort in i din nya roll, vad tänker du framåt om SEB som arbetsgivare?

– Framåt så ser jag att SEB framstår, och är, den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Även om konkurrensen är hård, vill vi att de bästa talangerna på marknaden står och knackar på dörren. Samtidigt måste vi jobba hårt för att ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna för att utvecklas så att de vill stanna hos oss. Vi har en lång och fin historia, ett starkt varumärke, och en långsiktig ambition. Att känna att man bidrar till ett större syfte och kan göra positiv skillnad för samhället, det tror jag är viktigt både för dagens och för framtidens arbetstagare.

– Men, det absolut viktigaste elementet enligt mig, är vår kultur och vårt ledarskap. Kultur kan man inte förändra över en natt, men det är de små sakerna i vårt beteende och hur vi behandlar vår omgivning som gör skillnad. Här har cheferna en viktig roll. Ledarskap, för mig, är att ta vara på de bästa egenskaperna hos människor med olika perspektiv och stärka gruppen. Jag har alltid trott starkt på värdet av en diversifierad personal. På så sätt kan man snabbare fånga olika signaler och trender där ute och minimera riskerna.

Hur ser den närmaste tiden ut för dig?

–Eftersom HR är ett nytt område för mig så handlar det mycket om att lyssna och ta in nya intryck för att förstå vad som fungerar och vad vi behöver fokusera på framåt. Jag ser min bakgrund i affären som en styrka, men det finns en hel del att lära mig. I samband med bankens uppdaterade syfte, den nya strategin och affärsplanen är det många spännande projekt att ta del av som jag ser mycket framemot.