Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Compliance – ett viktigt områden för banken”

Med sina erfarenheter från bankvärlden såg Tony Loord att han kunde hitta sin nisch inom juridiken. Det var ett naturligt steg för honom att söka programmet. Efter avlutat program är han nu Compliance Officer, och han beskriver sig själv som i första hand rådgivare och utbildare.

– Det märks att de andra funktionerna på banken vill ha oss med, och att vi ses som en resurs. säger Tony Loord, som i höstas avslutade traineeprogrammet för Compliance och nu jobbar inom funktionen. 

Vad har du för bakgrund och hur kom det sig att du sökte SEB:s traineeprogram för Compliance?

– Jag gick juristprogrammet på Stockholms universitet, och under studietiden jobbade jag extra på bank. Det var mina erfarenheter från bankvärlden som gjorde att jag såg en tydlig och intressant nisch inom juridiken. När jag såg den här möjligheten så kändes det därför naturligt att söka. Jag började mitt program på SEB hösten 2019, och var klar hösten 2020. 

Hur upplevde du programmet?

– Det var det en mycket bra introduktion till bank- och finansvärlden, men framförallt så var det en bra utbildning för min framtida roll. Vi jobbade också en hel del under programmet så det var mycket learning-by-doing.

Hur fungerade interaktionen med andra talangprogram?

– Den fungerade bra, och var mycket värdefull. Den gjorde att man fick en bredare bild av banken, och jag lärde känna de som jobbar inom andra funktioner. Det är ett viktigt nätverk med kontakter som jag har stor nytta av i jobbet.

Hur ser din roll ut i dag? 

– Efter avslutat program har jag rollen som Compliance Officer. Vi inom Compliance har flera olika uppgifter och funktioner på banken, vilket gör jobbet varierande. Vi håller i utbildningar relaterade till de regelverk som våra medarbetare kommer i kontakt med och vi sköter kontakterna med tillsynsmyndigheter ;Finansinspektionen. Framförallt så utgör vi en kontrollfunktion och inte minst ett stöd till vad vi kallar first-line, det vill säga de på banken som ansvarar för affärer och kundrådgivning.

– Att vi i först hand ses som en resurs och ett stöd till first line ser jag som mycket positivt. Det tyder på en bra kultur inom SEB.

Hur ser du på din framtid på SEB?

– Jag känner att Compliance är min nisch, och att jag vill fortsätta inom området. Även om jag vill lära mig mer om bank- och finansvärlden generellt så tror jag att jag i framtiden vill bli än mer specialiserad inom ett specifikt område. Det kan till exempel handla om att bli expert inom regelverk kopplade till finansiella instrument och värdepappersmarknaden.

Jag tycker om att analysera, och jag vill vara ett stöd när vi ska ta affärsmässiga beslut.

Om Tony Loord

Titel: Compliance Officer, Group Compliance

Utbildning: Juristprogrammet, Stockholms Universitet

Personliga intressen: Löpning (alla sorter), cykling samt oljemåleri.