Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Banade väg för nyexaminerade jurister i finansbranschen”

Bild på Maria Sundström.
Maria Sundström, en av de första som deltog i Compliance Officer Trainee Programme.

När Maria Sundström kom in på SEB så var hon något av en pionjär då hon var bland de första som deltog i Compliance Officer Trainee Programme.

 Idag, drygt fem år senare, är hon ställföreträdande chef för avdelningen som jobbar med strategi- och affärsutvecklingsfrågor.

– Min roll är otroligt spännande och eftersom vi är en specialistfunktion så har jag snabbt få ett ökat ansvar.

Vad har du för bakgrund?

– Jag studerade på juristprogrammet vid Stockholms universitet och började på SEB i september 2015, direkt efter min examen. Under min studietid hade jag jobbat extra vid sidan om studierna på advokatbyrå och på tingsrätten. 

Vad fick dig som jurist att välja ett traineeprogram på en bank?

­– När jag skrev min uppsats så gjorde jag praktik på en advokatbyrå där jag deltog i ett projekt om svenska börsbolags uppförandekoder. I det arbetet ingick inte bara juridiska frågeställningar utan även frågor om etik och moral och hur man som företag uppfattas utåt. Några månader senare när det var dags för mig att söka jobb, deltog jag i ett seminarium där SEB informerade om sitt Compliance traineeprogram. Det visade sig då att den erfarenhet jag fått under min uppsatspraktik var en väldigt bra ingång till Compliance-yrket.

– Det som framförallt lockade med en trainee-utbildning var att det är just en utbildning. Det kändes spännande att få lära mig mer om finansbranschen och vilken betydelse och roll som juridiken har där. Extra spännande var det naturligtvis att utbildningen var helt ny, och vi som då gick den blev de första som gick igenom programmet.

Var har du för roll på banken idag?

– Jag är acting head, vilket betyder tillfällig, eller tillförordnad, chef för ett team vars uppgift bland annat är att utforma affärsplanen för SEB:s compliance-funktion. Vår grupp är något av en stabsfunktion för compliance.

– Vi som jobbar med compliance blir ofta specialiserade inom vissa regelverksområden som är relevanta för den delen av SEB:s verksamhet som vi jobbar med. Det kan till exempel vara regelverk som träffar våra bankkontor och arbetet med privatkunder. Tillhör man teamet som jobbar med vår företagsaffär, så är det regelverk som är specifika för den typen av verksamhet. Och som specialist får du snabbt ett större ansvar. Är du den på banken som är mest kunnig inom ett visst regelverksområde så blir du den person som alla vänder sig till när de behöver stöd, oavsett hur länge du har jobbat på banken.

Varför är compliance viktig funktion inom banken?

– En förutsättning för hela verksamheten är att vi följer de lagar och regler som finns, och då måste det finnas en funktion på banken som kontrollerar att lagarna efterföljs. Idag skulle jag säga att vi har lika mycket en rådgivande funktion som en kontrollerande. När en viss verksamhet eller tjänst ska utformas så är vi ofta med ett tidigt skede, och vi jobbar då parallellt med de som utformar och säljer tjänsten.

– Det är också tydligt att compliance får en allt större affärsmässig betydelse. Kunderna måste kunna lita på att vi följer aktuella regler. Gör de inte det förlorar vi deras tillit och då kan det hända att de byter bank.

Varför är det viktigt att ha ett talangprogram?

– Det är ett väldigt bra sätt att locka unga talanger till SEB eftersom det blir en smidig övergång från studietiden till arbetslivet. Att få inleda sin yrkesbana med ett år där man kombinerar jobb och utbildningsinslag tror jag många ser som väldigt positivt. Ser jag på mig själv så var det ett också väldigt bra sätt att få jurister intresserade av finansbranschen.

Om Maria Sundström

Titel: Acting Head of Strategy & Support Functions, Group Compliance

Utbildning: Juristprogrammet på Stockholms Universitet

Personliga intressen: Träning, läsa böcker, vara ute i naturen och umgås med familj och vänner