Finansiella rapporter

Rapportbiblioteket on-line

Här kan du hitta webbversioner av alla SEB:s finansiella rapporter så som kvartalsrapporter och årsredovisningar sedan 2005.
Till Rapportbiblioteket on-line

Här kan du hitta SEB:s hållbarhetsrapporter sedan 2007.
Till Hållbarhetsrapporterna


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009