G-SIB indikatorer

Gällande från 31 december 2020

Uppräknade nedan är de 12 indikatorer som myndigheterna använder för att bedöma bankernas systemiska betydelse enligt Baselkommittens metodik. 

(se http://www.bis.org/bcbs/gsib/). 

IndicatorSEKbn

Total exposures indicator

3329.7

Intra-financial system assets indicator

359.7

Intra-financial system liabilities indic.

393.9

Securities outstanding indicator

1210.9

Payments activity indicator

141450.5

Assets under custody indicator

12022.3

Underwriting activity indicator

205.4

OTC derivatives indicator

29082.1

Trading and AFS securities indicator

934.0

Level 3 assets indicator

3.9

Cross-jurisdictional claims indicator

1140.1

Cross-jurisdictional liabilities indicator

2378.3