G-SIB indikatorer

Gällande från 31 december 2017

Uppräknade nedan är de 12 indikatorer som myndigheterna använder för att bedöma bankernas systemiska betydelse enligt Baselkommittens metodik. 

(se http://www.bis.org/bcbs/gsib/). 

IndicatorSEKbn

Total exposures indicator

2,533.2

Intra-financial system assets indicator

239.7

Intra-financial system liabilities indic.

313.6

Securities outstanding indicator

939.7

Payments activity indicator

191,883.9

Assets under custody indicator

8,045.8

Underwriting activity indicator

3.8

OTC derivatives indicator

15,489.9

Trading and AFS securities indicator

84.9

Level 3 assets indicator

3.0

Cross-jurisdictional claims indicator

933.5

Cross-jurisdictional liabilities indicator

1,827.0