G-SIB indikatorer

Gällande från 31 december 2019

Uppräknade nedan är de 12 indikatorer som myndigheterna använder för att bedöma bankernas systemiska betydelse enligt Baselkommittens metodik. 

(se http://www.bis.org/bcbs/gsib/). 

IndicatorSEKbn

Total exposures indicator

3127.6

Intra-financial system assets indicator

347.3

Intra-financial system liabilities indic.

284.2

Securities outstanding indicator

1383.9

Payments activity indicator

148120.5

Assets under custody indicator

10427.5

Underwriting activity indicator

208.5

OTC derivatives indicator

20815.3

Trading and AFS securities indicator

112.7

Level 3 assets indicator

4.0

Cross-jurisdictional claims indicator

1268.4

Cross-jurisdictional liabilities indicator

2195.4