G-SIB indikatorer

Gällande från 31 december 2018

Uppräknade nedan är de 12 indikatorer som myndigheterna använder för att bedöma bankernas systemiska betydelse enligt Baselkommittens metodik. 

(se http://www.bis.org/bcbs/gsib/). 

IndicatorSEKbn

Total exposures indicator

2831.6

Intra-financial system assets indicator

269.7

Intra-financial system liabilities indic.

332.1

Securities outstanding indicator

1046.7

Payments activity indicator

195550.4

Assets under custody indicator

7733.7

Underwriting activity indicator

164.3

OTC derivatives indicator

18324.4

Trading and AFS securities indicator

86.1

Level 3 assets indicator

3.3

Cross-jurisdictional claims indicator

1101.1

Cross-jurisdictional liabilities indicator

1995.8