G-SIB indikatorer

Gällande från 31 december 2016

Uppräknade nedan är de 12 indikatorer som myndigheterna använder för att bedöma bankernas systemiska betydelse enligt Baselkommittens metodik. 

(se http://www.bis.org/bcbs/gsib/). 

IndicatorMiljarder SEK

Total exposures indicator

2 558,6

Intra-financial system assets indicator

225,7

Intra-financial system liabilities indic.

364,4

Securities outstanding indicator

912,7

Payments activity indicator

54 200,3

Assets under custody indicator

6 859,1

Underwriting activity indicator

57,1

OTC derivatives indicator

18 101,2

Trading and AFS securities indicator

86,7

Level 3 assets indicator

2,4

Cross-jurisdictional claims indicator

953,2

Cross-jurisdictional liabilities indicator

1 585,2