Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Årsrapport

Stark position att stötta kunderna och investera för framtiden

2023 var ett unikt år präglat av krig och snabba räntehöjningar, men där de finansiella marknaderna visat motståndskraft. SEB står stabilt med god position att stötta företag och hushåll, samtidigt som banken fortsätter att investera för framtiden. Det var några av slutsatserna när styrelsens ordförande Marcus Wallenberg och vd och koncernchef Johan Torgeby möttes för att summera 2023 och ange riktningen framåt.

Års- och hållbarhetsredovisning (pdf)
17,9 %
Räntabilitet på eget kapital
19,1 %
Kärnprimärkapitalrelation