Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Års- och hållbarhetsrapporter

Genom att tillhandahålla finansiella produkter och skräddarsydda rådgivningstjänster för att möta våra kunders förändrade behov, bygger vi vidare på våra långsiktiga relationer och gör vår del för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Rapporten innehåller en presentation om SEB, ekonomisk redovisning och en övergripande sammanfattning av året. Årsrapporten innehåller även en uppdatering av SEB:s 2030-strategi och tillhörande treårig affärsplan och SEB:s framsteg inom hållbarhetsområdet.

Årsrapport

Stark position att stötta kunderna och investera för framtiden

2023 var ett unikt år präglat av krig och snabba räntehöjningar, men där de finansiella marknaderna visat motståndskraft. SEB står stabilt med god position att stötta företag och hushåll, samtidigt som banken fortsätter att investera för framtiden. Det var några av slutsatserna när styrelsens ordförande Marcus Wallenberg och vd och koncernchef Johan Torgeby möttes för att summera 2023 och ange riktningen framåt.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023
17,9 %
Räntabilitet på eget kapital
19,1 %
Kärnprimärkapitalrelation