Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Future owners

Förbered nästa generations ledare.

Att frigöra potentialen hos framtida ägare innebär både utmaningar och möjligheter. Den nya generationen har en viktig roll att forma familjens värderingar och långsiktiga mål. Detta program ger dig det stöd du behöver för att förbereda och utveckla framtida kapitalägare och blivande ledare för entreprenörsföretag, familjeföretag och familjekontor. 

Om programmet

En endagskurs i Stockholm.

Detta program syftar till att initiera och främja konstruktiva dialoger om ägandets natur och de olika vägar som finns för att bli en framgångsrik ägare.

  • Få insikter i de mångfacetterade skyldigheter och privilegier som är förknippade med företags- och kapitalägande.
  • Fördjupa dig i begreppet ägarkompetens och dess betydelse för att främja långsiktiga färdigheter och framgångar som ägare.
  • Upptäck varför det är så viktigt för ägargrupper, inklusive familjer, att formulera och kommunicera gemensamma syften, värderingar och mål.
  • Lär dig effektiva strategier för att integrera personliga mål och ambitioner med en hållbar, långsiktig ägarstrategi.
Mattias Nordqvist

Mattias Nordqvist

Mattias Nordqvist

Mattias Nordqvist är professor i företagsekonomi och innehar SEB:s professur i entreprenörskap och familjeföretagande. Han är också chef för Center for Family Enterprise på House of Innovation vid Handelshögskolan i Stockholm. I tillägg till sina akademiska roller som en global ledare inom forskning och utbildning på området har han många års erfarenhet som rådgivare och styrelseledamot i privata företag, i synnerhet familjeföretag och familjekontor.


Erik Wetter

Erik Wetter

Erik Wetter

Erik Wetter är docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har en bakgrund inom entreprenörskap och innovation, och han har tidigare bedrivit tillämpad forskning i samarbete med några av världens största familjestiftelser. Han har varit gästforskare i Singapore och Frankrike samt högnivåexpert vid Europeiska kommissionen.