Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Family enterprise professionals

Varje familjekontor är unikt och speglar behoven och intressena hos den eller de familjer det betjänar.

Detta program är skräddarsytt för externa chefer och utomstående medarbetare och rådgivare som vill navigera de utmaningar det innebär att arbeta i komplexa familjeföretag. Programmet ger inte bara ovärderliga insikter i de dynamiska frågor som familjekontor och entreprenörsföretag möter, utan även strategier för att främja effektiv familjestyrning.

Om programmet

En tvådagarskurs i Stockholm.

Fördjupa dig i konsten att hantera ett komplext familjeföretag och samtidigt stödja intressenternas långsiktiga vision i denna tvådagarskurs i Stockholm.

  • Utforska de olika utmaningar och möjligheter som familjeföretag, familjekontor och entreprenörsföretag möter.
  • Skilj mellan chefer och medarbetare från ägarfamiljen och utomstående chefer eller rådgivare.
  • Definiera tydliga roller, ansvarsområden och rapporteringsstrukturer för chefer och medarbetare.
  • Utforska de klassiska fallgroparna för externa chefer, medarbetare och rådgivare, och lär dig det bästa sättet att hjälpa till att balansera ägarnas och företagets mål.
Mattias Nordqvist

Mattias Nordqvist

Mattias Nordqvist

Mattias Nordqvist är professor i företagsekonomi och innehar SEB:s professur i entreprenörskap och familjeföretagande. Han är också chef för Center for Family Enterprise på House of Innovation vid Handelshögskolan i Stockholm. I tillägg till sina akademiska roller som en global ledare inom forskning och utbildning på området har han många års erfarenhet som rådgivare och styrelseledamot i privata företag, i synnerhet familjeföretag och familjekontor.


Erik Wetter

Erik Wetter

Erik Wetter

Erik Wetter är docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har en bakgrund inom entreprenörskap och innovation, och han har tidigare bedrivit tillämpad forskning i samarbete med några av världens största familjestiftelser. Han har varit gästforskare i Singapore och Frankrike samt högnivåexpert vid Europeiska kommissionen.