Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Skräddarsydda lösningar för Professional family office

Oavsett om du har eller driver ett family office – eller funderar på att etablera ett – kan vårt dedikerade rådgivningsteam för family office vägleda dig i varje steg.

En djupare inblick i vårt erbjudande

Marknader

 • Obligationer och aktier
 • Valutor och råvaror
 • Derivat och terminer
 • Overlay hedging

Hållbarhet

 • Hållbara finansramverk
 • ESG-granskning
 • Regleringar

Finansiering

 • Finansiering av förvärv
 • Finansiering av värdepapper
 • Finansiering av fonder
 • Värdepapperslån

Depåtjänster och Wrapping

 • Avveckling och deponering
 • Alternativa investeringar
 • Wrapping i investeringsfonder

Corporate finance och kapitalmarknadstjänster

 • Rådgivning vid samgående och förvärv
 • Börsintroduktioner och kapitalanskaffning
 • Placeringar

Kapitalförvaltning

 • Aktier, räntebärande tillgångar och kreditalternativ
 • Diskretionär förvaltning
 • Insättningar

Riskkapital

 • SEB Corporate Finance Growth
 • SEB Venture Debt

Finansförvaltning

 • Kontanthantering
 • Betalningar
 • Digitalisering
 • Datadrivna analyser

Likviditetshantering

 • Likviditetsexpertis och rådgivning
 • Riskhantering
 • Rörelsekapital

Kontakta oss

Kontakta oss för att boka ett möte och se hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina ambitioner.

 

Stina Norrhede 
Head of Professional Family Office Sweden 
stina.norrhede@seb.se 
+46 8 639 24 11

 
Martin Hockman
Client Executive Professional Family Office
Martin.Hockman@seb.se
+46 8 506 233 10