Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Jag är aktivist, en filantropisk aktivist

Alla kan bidra till en bättre värld. Det är Maria Ahlström-Bondestams budskap. Hon talar hellre om investeringar än donationer, där avkastningen är en bättre värld.

Maria Ahlström-Bondestam, ordförande för Ahlström Collective Impact och Unicef International Council
Det handlar om att alltid försöka vara hygglig och vara den bästa versionen av sig själv. Mer kan man egentligen inte kräva av varken sig själv- eller andra, säger Maria Ahlström-Bondestam.

– Vi lever i en bubbla här i Norden. Skulle man ta hela världens befolkning och sätta dem i ett flygplan skulle de flesta nordbor sitta i ”first class”. Vi har gått i skolan, är friska och har ett hem. Många andra i världen skulle inte ens få en plats på det flyget. Utmaningen för mig ligger i att få folk att känna till och förstå skillnaderna, att världen ser ut så här på riktigt, säger Maria Ahlström-Bondestam, som bland annat är ordförande för Ahlström Collective Impact och Unicef International Council – ett globalt nätverk för alla Unicef:s privata bidragsgivare och investerare.

Maria brinner för filantropin, ett arv som ligger i släkten. Hennes farfarsfarföräldrar, Eva och Antti, insåg redan i 1800-talets Finland (som då tillhörde Ryssland och saknade skolgång för alla) att deras företag aldrig skulle komma att klara sig om de inte utbildade folk i att läsa och skriva. Ett människoengagemang som Maria har fortsatt att driva där hennes röst hörs ända till Unicef.

– Hade jag inte blivit född till den här familjen skulle jag ha haft mycket svårare att göra det jag kan göra idag, säger hon.

Förpliktad att använda sin röst

Maria menar att hon har fått en plattform där folk lyssnar på henne, och det är också anledningen till att hon känner att hon måste agera.

– Det förpliktar mig till att använda den här plattformen till att göra något vettigt utifrån vad jag kan bidra med. Det är mitt driv. Att vara en aktivist – en filantropisk aktivist.

Hon är född i familjen Ahlström och har ärvt sin förmögenhet av sin far.

– Ibland hör jag folk säga att det är lätt för mig att vara filantrop, som har allt. Ja, så är det. Och det finns säkert många som är mycket smartare än jag och har mycket bättre idéer. Jag har fått den här plattformen och därför tycker jag att jag ska göra vad jag kan utifrån den. Om människor som jag inte tar tillvara på den möjligheten, tar man inte sitt ansvar att bidra till en bättre värld, säger hon bestämt.

Påverkad av sina år utomlands

Maria Ahlström-Bondestam är nummer två i en syskonskara om fyra – två bröder och två systrar – och representerar femte generationen i den 171-åriga finländska industrisläkten Ahlström, som i dag består av cirka 420 familjemedlemmar. Familjen har sina rötter i Björneborg på finska västkusten och har sitt ursprung inom pappers- och träförädlingsindustrin. Familjens företagsverksamhet sträcker sig i dag genom 33 länder, och cirka en tredjedel av familjemedlemmarna bor utomlands och resten i Finland.

Edmund Burke, irländsk politiker och filosof
All that is needed for evil to succeed is for good men and women to do nothing.

Maria bor i Helsingfors, är gift och har tre vuxna barn. Hon har bott i tio olika länder på fyra kontinenter under en 20-årsperiod. Hennes man Sebastian arbetade för Tetra Pak, och det är främst genom hans uppdrag som hon och hennes familj har flyttat runt i världen.

– Jag är utbildad sjuksköterska och mitt intresse för de här frågorna kommer delvis från min yrkesroll, men också från de år som jag har bott utomlands. Jag har sett hur ojämlikt fördelat det är i den här världen. Det har gjort att jag vill uppmuntra till att bry sig mera om varandra och förändra bilden av vad välgörenhet och donationer är, säger hon.

Maria målar upp en vanlig syn på vad donation är – att man tycker att man har det bra och har lite pengar över som man kan ge till välgörande ändamål.

– Jag vill ändra på hela det tankesättet och utgå mer från våra värderingar och vad det är vi tror på. Det som är rätt och anständigt utifrån globala värderingar, som ärlighet, empati, respekt och jämlikhet.

Bästa versionen av sig själv

Hennes vision är att alla ska leva utifrån den verklighet de befinner sig i och sträva efter att bli den bästa versionen av sig själv.

– Det är den tanken jag vill driva och väcka. Jag tror att alla människor vill bidra oavsett vilken kontext man lever i. Vi människor har ett starkt behov av att känna tillhörighet. För att kunna göra det måste vi bidra till någon slags gemenskap, som gör att vi känner oss lyckliga, trygga och älskade. Det vi alla strävar efter. Vi kan inte uppnå det om vi inte själva bidrar på något sätt, säger hon.

Självklart är det olika från människa till människa, beroende på var du bor, var du är född och vad du har för utbildning menar hon. Vägen till lycka är att bidra till den kontexten och den värld man lever i.

– Det jag har velat utveckla, utifrån min kontext, är retoriken om exempelvis donationer. Det du egentligen gör när du ger en donation är att investera i samhället, och det ska ge en avkastning. Det är samma ingång eller syfte som att investera i ett bolag, säger Maria och förklarar:

– Det kan handla om att investera i barn och då blir avkastningen ett tryggt barn, som växer upp och blir en ansvarsfull vuxen som bidrar till samhället. Det blir bättre för familjerna och ett bättre samhälle där företag också kan verka.

Om samhället inte är stabilt kan företag och människor inte heller verka. Så den slutliga avkastningen i att investera i barn är ett stabilt samhälle, menar Maria.

– Stabilitet är det vi alla vill ha, där vi alla kan leva tryggt och lyckliga. Det är den framtiden som jag vill förmedla.

Ett kitt för hela familjen

Många i den Ahlströmska familjen har studerat ekonomi och bidrar med sin ekonomiska kunskap till de olika familjeföretagen. Som sjuksköterska kan hon inte direkt bidra till den ekonomiska helheten, framhåller Maria, och menar att hennes familj är mycket mer än förmögenheten och bolagen som de representerar.

Stabilitet är det vi alla vill ha, där vi alla kan leva tryggt och lyckliga. Det är den framtiden som jag vill förmedla.

– Genom filantropin och samhällsansvaret kan alla i familjen engagera sig. Där får vi också ett forum där vi alla kan verka tillsammans, speciellt vi som inte bidrar direkt till bolagen, men vi bidrar starkt till identiteten och kulturen. Att göra gott för samhället gynnar också familjen.

Filantropin har blivit som ett kitt för familjen Ahlström där Maria är spindeln i nätet. Det är också en möjlighet för de familjemedlemmar som är ingifta att känna tillhörighet och att vara en del av det Ahlströmska arvet.

– Det är här, vi tillsammans som familj, kan identifiera oss med och känna att det är vårt arv och vår historia. Vi som familj har blivit mer sammansvetsad för att alla har fått vara delaktiga i att bidra till något som känns viktigt.

Stolta över arvet

Hon vill att den dagen då hennes barn ärver henne ska de känna sig stolta över det arvet, och inte bara blir glada för pengarna. De ska förstå det arbete som hela familjen har gjort och ta över ansvaret och vilja fortsätta i den andan.

– Det är därför viktigt att värderingarna, historien och ansvaret är en del av arvet. Jag ser det kanske som min viktigaste roll att påminna oss om våra värderingar och att se till att vi faktiskt lever enligt och agerar utifrån dem.

Hur hanterar du själv ansvaret som du känner?

– Visst kan det vara jobbigt, men jag måste säga att det är ett privilegium att få chansen att vara med och bidra, att ha en röst. Det är en glädje att känna att jag kan och får tycka till. Men det kräver också att man är påläst, hörsam, förstår och har förmågan att känna efter – vad är det världen behöver och vart ska vi gå. Det är ett privilegium att få vara en sådan röst.

Ahlström Collective Impact

År 2010 startade Maria tillsammans med 25 av sina kvinnliga kusiner Eva Ahlströms Stiftelse, för att de ville skapa en debatt för samhällsansvaret.

– Vi insåg att enbart pengar är inte lösningen på världens problem utan vi måste vara aktiva och söka på vilket sätt vi bäst kan vara med och lösa de utmaningar våra samhällen och världen står inför.

År 2020 initierade hon Ahlström Collective Impact.

– Där är jag ordförande. Det är en värdebaserad samarbetsplattform för alla elva bolag inom den Ahlströmska sfären, samt våra stiftelser, anställda och aktieägare med syftet att i partnerskap med UNICEF bidra till FN:s hållbarhetsmål (Nr 4 utbildning och Nr 5 jämställdhet).

Maria vill avsluta med att lyfta fram ett uttryck som hon tycker säger mycket om hur viktigt det är att bidra till en bättre värld: ”All that is needed for evil to succeed is for good men and women to do nothing.” – av den irländske politikern och filosofen Edmund Burke.

– Med andra ord handlar det om att alltid försöka vara hygglig och vara den bästa versionen av sig själv. Mer kan man egentligen inte kräva av varken sig själv- eller andra, säger Maria Ahlström-Bondestam.