Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Allt handlar om pengar, och långsiktiga relationer

Cash management är konsten att hantera kassaflöden för att se till att företag använder sina likvida medel på bästa sätt och alltid kan uppfylla sina finansiella åtaganden. Rätt gjort kan det rädda företaget från onödiga kostnader och stora problem. Här kan SEB:s experter hjälpa till i en ofta komplex verklighet.

Det är många aspekter att ta hänsyn till när det gäller cash management. När stora volymer pengar rör sig snabbt och i olika valutor är det en utmaning att optimera flödena – och samtidigt behålla kontrollen och få god överblick.

Thea Knudtzon, Business Manager på SEB i Norge
Thea Knudtzon, Business Manager på SEB i Norge

– Under årens lopp har företagens treasuryfunktioner krympt, samtidigt som ansvarsområdena har vuxit, säger Thea Knudtzon, Business Manager på SEB i Norge.

– Tack och lov har möjligheten att integrera data från olika källor också utvecklats, vilket ger en bättre överblick och stöd för att fatta snabba och välgrundade beslut. Vår strategi börjar med att förstå våra kunders behov, identifiera deras utmaningar och matcha likviditetslösningarna för att kunna ge råd och hjälpa till att öka den operativa effektiviteten.

SEB erbjuder ett brett utbud av cash management-produkter. Som en del av erbjudandet förnyar SEB sin tekniska infrastruktur, som nu fokuserar på integrationstjänster för att ge kunderna en gemensam kontaktpunkt för betalningar, inkasso och rapporteringstjänster. Rådgivning, till exempel om hur man optimerar kassaflöden och nya trender inom handeln, är en annan viktig aspekt av erbjudandet.

Anja Bliesmann, Business Manager på SEB i Danmark.
Anja Bliesmann, Business Manager på SEB i Danmark.

– Vi är en verkligt internationell bank och strävar alltid efter att stödja våra kunder i Norden, Baltikum, Storbritannien och Tyskland i deras satsningar utomlands, säger Anja Bliesmann, Business Manager på SEB i Danmark.

– Arbetsflödet med cash management blir trots allt enklare att hantera när färre banker är involverade.

Några av de metoder som företag kan använda för att förbättra sitt kassaflöde är att optimera sina betalningsrutiner, minimera valutarisker och se över räntor på lån och kundkrediter. Och behovet av åtgärder brukar bli mer akut när ekonomin går sämre.

Extra stöd i kristider

Under de senaste åren har pandemin och den pågående ryska aggressionen mot Ukraina påverkat den globala ekonomin allvarligt. Vi har sett störningar i globala försörjningskedjor och i olje- och gasleveranser, och dessutom en hög inflation. Men vad innebär det för cash management?

– Efterfrågan har ökat på leverantörsfinansiering – för att kunna betala leverantörer tidigare och stödja rörelsekapitalet, säger Thea Knudtzon.

Oroar det er att efterfrågan ökar på olika slags krediter?

Maria Gemvall, produktspecialist inom Cash Management.
Maria Gemvall, produktspecialist inom Cash Management.

– Nej, det är vårt ansvar att hjälpa våra kunder i osäkra tider och se till att de är redo för utmaningarna”, svarar Maria Gemvall, produktspecialist inom cash management.

– Vi är många team inom banken som samarbetar och tillsammans har vi all den expertis som krävs för att ge kunden användbara råd på ett öppet och transparent sätt.

– Vi strävar aktivt efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och verkligen lära känna deras verksamhet. På så sätt kan vi kan bli en pålitlig partner både när det gäller rådgivning och teknisk support, fyller Anja Bliesmann i.

Framtidens företagsbank

Ett användarvänligt gränssnitt är ett viktigt verktyg för företagets dagliga kontanthantering. SEB har nyligen börjat migrera kunder till sin nya plattform; SEB Business Arena.

– SEB Business Arena ger våra kunder möjlighet att samla företagets viktigaste tjänster på ett ställe, säger Maria Gemvall.

– Funktionaliteten kommer att utvecklas och utökas över tid, bland annat med nya funktioner som automatisk rådgivning baserat på ditt företags data.

Finns det några pågående projekt som du kan berätta om?

– Inom virtuell cash management arbetar vi med en lösning som låter dotterbolag skapa egna kontostrukturer utifrån sina behov. Det kommer att ge en bättre överblick över kassaflödena ur ett treasuryperspektiv och skapa en bättre förståelse för när och var pengar rör sig. Jag är övertygad om att vi kommer att få se många nya och spännande funktioner som förbättrar företagens cash management, avslutar Maria Gemvall.