Omfattande energiomställning måste ske för att stoppa klimatförändringarna. Hur ska det finansieras?

Omfattande energiomställning måste ske för att stoppa klimatförändringarna. Hur ska energifrågan lösas och hur ska den finansieras? Världen behöver på kort tid bryta sitt beroende av fossila bränslen. Omställningen kommer att vara kostsam. Det behövs riskvilligt kapital och nya finansieringskällor.

Medverkande