Omfattande energiomställning måste ske för att stoppa klimatförändringarna. Hur ska det finansieras?

Omfattande energiomställning måste ske för att stoppa klimatförändringarna. Hur ska energifrågan lösas och hur ska den finansieras? Världen behöver på kort tid bryta sitt beroende av fossila bränslen. Omställningen kommer att vara kostsam. Det behövs riskvilligt kapital och nya finansieringskällor.

Medverkande

  • Joachim Alpen, Co-head, Large corporates & Financial Institutions SEB
  • Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister
  • Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  • Magnus Hall, vd och koncernchef, Vattenfall
  • Johan Torgeby, vd och koncernchef, SEB
  • Claes de Faire, Moderator