Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Välkommen till SEB:s årsstämma den 19 mars 2024

Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) håller årsstämma den 19 mars 2024, kl. 13.00 i Konserthuset vid Hötorget i Stockholm.

Före årsstämman serveras lättare förtäring och dryck. Ledamöter av den verkställande ledningen finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning, i enlighet med föreskrifterna i SEB:s bolagsordning. Det kommer också finnas möjlighet att följa stämman online på SEB:s webbplats sebgroup.com/sv, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor. Det krävs inte någon särskild registrering för att följa stämman online.

På dagordningen för årsstämman finns bland annat styrelsens förslag till en ordinarie utdelning om 8,50 kronor och en extra utdelning om 3,00 kronor per A och C aktie för 2023. Valberedningen har informerats att alla nuvarande ledamöter står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av Marcus Wallenberg, Jacob Aarup-Andersen, Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, John Flint, Winnie Fok, Svein Tore Holsether, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Helena Saxon och Johan Torgeby.

Kallelsen till årsstämman och valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på sebgroup.com/sv och på SEB:s huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 20 februari 2024. En annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 20 februari 2024.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 december 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 608 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 361 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.