Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sveriges egenföretagare går in i sommardvala

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar den här månaden med 8 enheter från plus 18 till plus 10. I undersökningen ökar två av tre ekonomiska indikatorer medan en minskar. Likviditeten ökar från minus 3 till plus 3 medan omsättningen ökar från minus 4 till minus 3. Arbetstiden minskar från plus 1 till 0. Det visar juli månads Företagarindikator.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 30 procent till 23 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 12 procent till 13 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 55 procent till 63 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 10 enheter, vilket är 8 enheter lägre än förra månaden.

– De senaste månaderna har företagarnas framtidssyn svajat något och den här månaden vänder företagarindikatorn ner kraftigt, främst drivet av en avmattning snarare än en växande pessimism. Det är ett tydligt tecken på att sommaren är en period då många verksamheter går ner på sparlåga och företagare tar semester. Blickar vi framåt finns dock fortfarande goda förutsättningar för en växande optimism i och med Riksbankens aviserade räntesänkningar och förväntan om en expansiv budget av regeringen i höst, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, stiger två av de tre indikatorerna och en sjunker. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Likviditeten ökar från minus 3 till plus 3 och omsättningen ökar från minus 4 till minus 3. Arbetstiden sjunker från plus 1 till 0.

– Vi ser ingen dramatisk utveckling av de ekonomiska indikatorerna den här månaden vilket indikerar att de positiva konjunktursignalerna fortfarande är i sin linda och har inte nått konsumenterna fullt ut. Fler räntesänkningar behöver bli verklighet innan företagens orderböcker kan få ett tydligare uppsving, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

Aug-23 Sep-23 Okt-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 Maj-24 Jun-24 Jul-24
8 7 7 -2 -1 -3 17 14 16 9 18 10

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 14 juni till 24 juni.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, presschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.