Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för första kvartalet 2024

SEB:s rörelseresultat för det första kvartalet 2024 uppgick till 12,3 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 17,2 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 18,9 procent och en kapitalbuffert om 420 baspunkter. 

– Vi rapporterar ett solitt resultat, med robust kreditkvalitet och låga förväntade nettokreditförluster. En förbättrad makroekonomisk bild i Sverige återspeglades delvis i ett förbättrat marknadssentiment. Samtidigt fortsatte det höga ränteläget att ha en dämpande effekt på kreditefterfrågan, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.

Sammandrag                
                     
  Kv1   Kv4   Jan-mar   Helår
Mkr 2024   2023 %   2024 2023 %   2023
Summa rörelseintäkter 20 682   20 136 3   20 682 19 060 9   80 193
Summa rörelsekostnader 7 160   7 130 0   7 160 6 465 11   27 449
Förväntade kreditförluster, netto 73   664 -89   73 272 -73   962
Påförda avgifter 1 133   1 075 5   1 133 702 61   3 819
Rörelseresultat 12 316   11 267 9   12 316 11 620 6   47 963
                     
NETTORESULTAT 9 503   8 373 13   9 503 9 393 1   38 116
                     
Räntabilitet på eget kapital, % 17,2   15,2     17,2 17,9     17,9
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 4,60   4,03     4,60 4,45     18,20

 

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-24 07:00 CET.

Läs allt om kvartalsrapporten

För mer information, kontakta:
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00

Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, chef Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.