Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB lanserar tidsfördröjning och dubbelsignering för att stärka skyddet mot bedrägerier

SEB lanserar nu ett flertal valbara säkerhetstillägg för att ytterligare stärka sina kunders skydd mot bedrägerier. Dessa inkluderar möjligheten för privatkunder att välja tidsfördröjning och dubbelsignering vid transaktioner samt möjligheten att avaktivera utlandsbetalningar.

– Vi ser väldigt allvarligt på det ökande antalet bedrägerier i Sverige och har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att stärka skyddet för våra kunder liksom bankens egna förmågor att motverka finansiell brottslighet. Som en del av vårt löpande arbete med dessa frågor lanserar vi nu ett paket med ett antal nya säkerhetstillägg för våra privatkunder, säger Jonas Söderberg, chef för SEB:s division Företag & Privatkunder.

De nya säkerhetstilläggen innebär att kunden kan välja att ha en tidsfördröjning vid överföringar och betalningar, vilket ger ökade möjligheter till att hinna stoppa dessa vid misstanke om bedrägeri. Kunderna kan också välja om även en anhörig ska godkänna transaktioner innan de går iväg, genom så kallad dubbelsignering eller dualitet. SEB har även möjliggjort för kunder att avaktivera utlandsbetalningar.

SEB lanserar möjligheten till tidsfördröjning den 4 juni och kommer i mitten av juni även att lansera dubbelsignering. Avaktivering av utlandsbetalningar infördes under maj månad. Mer information om de ytterligare säkerhetsfunktioner som SEB nu inför finns på seb.se.

SEB har sedan tidigare infört en rad åtgärder, inklusive beloppsbegränsningar på olika produkter såsom Swish och vid vissa transaktioner, samt dubbelsignering för företagskunder. Banken stärker även löpande säkerheten vid identifiering med BankID, i samarbete med Finansiell ID-Teknik. Genom en uppdatering i april är identifieringen nu ännu tydligare om banken kontaktar en kund, vilket ytterligare försvårar för telefonbedragare. Kunden får i de fall banken har ringt upp kunden identifiera i sin BankID-app att det är just SEB som ringt.

SEB arbetar också tillsammans med de andra stora bankerna i Sverige och Bankföreningen med ytterligare åtgärder för att stärka samhällets motståndskraft mot bedrägerier och finansiell brottslighet. Den 13 maj kommunicerade Bankföreningen att bankerna nu vidtar en rad åtgärder för att öka tryggheten för kunderna och för att förhindra de kriminellas möjligheter att utnyttja det finansiella systemet. Det handlar bland annat om ytterligare utveckling av systemen för övervakning av transaktioner samt anpassningar av produktutbudet, exempelvis införandet av tidsfördröjningar av vissa transaktioner, beloppsgränser för betalningar, samt extra kontroller vid betalningar.

– Vi är övertygade om att de åtgärder som både SEB och de andra bankerna nu vidtar starkt kommer att bidra till att bryta den negativa utveckling vi sett och stärka skyddet och tryggheten för våra kunder. Då kriminella hela tiden försöker hitta nya sätt att utnyttja det finansiella systemet kommer vi även fortsättningsvis att löpande utveckla nya funktioner på detta område. Samtidigt är detta ett problem för och ett hot mot hela samhället och något som bankerna inte kan stoppa på egen hand. Här måste hela samhället kraftsamla och vi hoppas få se fler åtgärder även från regeringen, brottsbekämpande myndigheter och telekombolag, inte minst vad gäller de lagändringar vi genom Bankföreningen länge har efterlyst, säger Jonas Söderberg.
 

För mer information, kontakta:
Niklas Magnusson, presschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.